Menu
ZŠ Mutějovice
Základní školaMutějovice

Anglický jazyk

class 8

22nd November - 25th November

will for decisions: homework

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit02/grammar/exercise2?cc=ru&selLanguage=ru

 

15th - 19th November

Unit 2B vocabulary https://wordwall.net/resource/25048054

Will for decisions https://wordwall.net/resource/6237425

                              https://wordwall.net/resource/9725117

                              https://wordwall.net/resource/14645994

 

8th - 11th November

The Solar System https://wordwall.net/resource/21775303

 

1st - 5th November

Space: https://wordwall.net/resource/1580264

Will for the future: https://wordwall.net/resource/809734

 

18th - 21st October

Do you like....? https://wordwall.net/resource/13586480

                         https://wordwall.net/resource/12768029

Invitations   https://wordwall.net/resource/10020663  

                       https://wordwall.net/resource/10020663   

                 

11th October - 14th October

warm-up activity https://wordwall.net/resource/7831679

Past simple question quiz - https://wordwall.net/resource/23123310

                                         https://wordwall.net/resource/23123182

Family https://wordwall.net/resource/10184048

            https://wordwall.net/resource/12792677

 

4th October - 7th October

Past simple questions https://wordwall.net/resource/10906532

                                    https://wordwall.net/resource/13092090

 

  • 27th - 30th September

Regular and irregular verbs https://wordwall.net/resource/22314445

Past simple https://wordwall.net/resource/22632476 (Unit 1A text)

Past simple questions https://wordwall.net/resource/22632765 (Unit 1B text)

Unit 1B vocabulary https://wordwall.net/resource/22634380

 

  • 20th - 23rd September

 

Unit1A vocabulary https://wordwall.net/resource/22052967

                                https://wordwall.net/resource/22507772

Life Stages https://wordwall.net/resource/22053332

                    https://wordwall.net/resource/22308444

                    https://wordwall.net/resource/22314048

past simple of to be (was, were) https://wordwall.net/resource/11719100

          https://wordwall.net/resource/7156933

          https://wordwall.net/resource/10360967

 

  • 6th September - 16th September - Introduction AB

7class revision 

the weather  https://wordwall.net/resource/17459579

Introduction B vocabulary (slovíčka) https://wordwall.net/resource/21476566

 

present simple - přítomný čas prostý

https://wordwall.net/resource/16653590

https://wordwall.net/resource/9096766

https://wordwall.net/resource/11996853

https://wordwall.net/resource/663496

 

present continuous - přítomný čas průběhový

https://wordwall.net/resource/778574

https://wordwall.net/resource/651315

https://wordwall.net/resource/14102266

 

present simple x present continuous

https://wordwall.net/resource/14015049

https://wordwall.net/resource/7160569

 

 

 

Tato složka obsahuje učivo probírané při online vyučování

20th May 

- practise your English for the test: 

1. 6A vocabulary https://wordwall.net/resource/16101064

2. going to https://wordwall.net/resource/13968849

 

7th May - online lesson

topic: Culture: The Weather in Britain

- t.64  - seasons: mind maps

summer - https://wordwall.net/resource/15755127

autumn - https://wordwall.net/resource/15755573

winter - https://wordwall.net/resource/15755894

- samostatná práce: zhlédněte krátké video o počasí (zapněte si titulky) https://www.youtube.com/watch?v=bRnbsm71uGw

 

6th May - online lesson

topic: Culture: The Weather in Britain

warm-up: https://wordwall.net/resource/15754547

- t. 64 - https://wordwall.net/resource/15626313

            https://wordwall.net/resource/15626995

seasons: spring - mind map https://wordwall.net/resource/15754763

 

              4th May - online lesson

topic: Culture: The Weather in Britain

warm-up: https://wordwall.net/resource/14636602

- workbook 52/3

- workbook 84/Culture vocabulary https://wordwall.net/resource/15624768

 

30th April - online lesson

topic: 5D - as.....as

warm-up: https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/grammar/exercise2?cc=ru&selLanguage=ru

- textbook 63/5 + workbook 50/1

 

 

29th April - online lesson

topic: 5D - good and bad - comparative and superlative

warm-up: https://wordwall.net/resource/14887758

- textbook 63/3,4

- workbook 51/3,4,5

- samostatná práce: https://wordwall.net/resource/14179333

 

27th April - online lesson

topic: 5D - Mickey and Millie go camping

- workbook 84 - 5D vocabulary https://wordwall.net/resource/15215837

                                             https://wordwall.net/resource/15227870

- textbook 62 + 63/2

- workbook 50/2

- samostatná práce: procvičte si: better, the best x worse, the worst https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/grammar/exercise4?cc=ru&selLanguage=ru

 

23rd April - online lesson

- Revision online test- Unit 5ABC

 

22nd April - online lesson

topic: Geography: the USA

warm-up: https://wordwall.net/resource/12123869

- practise your English here: https://wordwall.net/resource/14961873

- textbook 65

- workbook 49/7

- samostatná práce: https://learningapps.org/view2768545

 

20th April - online lesson

topic: Geography: the USA

warm-up: https://wordwall.net/resource/14458046

- workbook 84/ English Across the Curriculum https://wordwall.net/resource/14660854

- textbook 65 

- samostatná práce: https://learningapps.org/view12710364

 

 

15th April - online lesson

topic: 5C - superlative adjectives 

warm-up: https://wordwall.net/resource/14250658

               https://wordwall.net/resource/7038428

- textbook 66/1,4

- workbook 49/6,7

samostatná práce: https://wordwall.net/resource/5337621

                               https://wordwall.net/resource/14518106

 

13th April - online lesson

topic: 5C - superlative adjectives

warm-up: https://wordwall.net/resource/14369826

- textbook 61/2,5

- workbook 49/5

- samostatná práce: vyzkoušejte trochu těžší kvíz o VB https://wordwall.net/resource/9327473

 

12th April - online lesson

topic: 5C - Record breakers

warm-up: https://wordwall.net/resource/13031897

- workbook 84 https://wordwall.net/resource/14223555

- textbook 60 - quiz

- workbook 52/1

 

8th April - online lesson

topic: 5C - The world

warm-up: https://wordwall.net/resource/3294711

- What´s the weather like in NY? https://weather.com/weather/tenday/l/a4bf563aa6c1d3b3daffff43f51e3d7f765f43968cddc0475b9f340601b8cc26

- the world: https://wordwall.net/resource/7415714

- workbook 48

- samostatná práce: https://wordwall.net/resource/3483619

                                 https://wordwall.net/resource/7213842

 

6th April - online lesson

topic:5B - comparative adjectives

warm-up:textbook 66/5,6

- find out more information about weather in Britain: https://www.bbc.com/weather/2643743

- practise your English: https://wordwall.net/resource/6262543

- textbook 59 + workbook 46/3+ 47

- samostatná práce: https://wordwall.net/resource/12690907

 

30th March - online lesson

topic: 5B - the weather + comparative

- workbook 84 / 5B vocabulary (North and south)

- workbook 46/2

- textbook 58/3 + 59/4,5

- samostatná práce: workbook 52/2

 

29.3. - není online hodina - děkuji za pochopení

zde je samostatná práce:

1. zopakujte si: How much?/ How many? https://wordwall.net/resource/5374976

2. přečtěte si nová slovíčka 5B - The weather - workbook 84 Aj7 - 5B The weather vocabulary.jpg (4.08 MB)

3. slovíčka si procvičte: https://wordwall.net/resource/13424796

4. workbook 46/1 (použijte učebnici - str.58/1 - jako pomůcku)

 

25th March - online lesson

warm-up: https://wordwall.net/resource/13241166

topic: The UK

- practise numbers here: https://wordwall.net/resource/3325305

- textbook 57/7

- workbook 45/6

- samostatná práce: https://wordwall.net/resource/837240

                             https://wordwall.net/resource/13347357

                             https://wordwall.net/resource/2499952

                             https://wordwall.net/resource/2869714

 

23rd March - online lesson

warm-up: https://wordwall.net/resource/10799687

topic: the UK - reading and listening comprehension

https://wordwall.net/resource/245447

- textbook 57/5,6

- samostatná práce: zhlédněte krátké video o hl. městě UK https://www.youtube.com/watch?v=WFRR0zC70-0

 

22nd March - online lesson

topic: How questions

- warm-up: https://wordwall.net/resource/13074585

 textbook 56/4 

 - workbook 44/3 + 45/4,5

 - samostatná práce - procvičte si How questions: https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs                                  

 

18th March - online lesson

topic: 5A vocabulary - Places

warm-up: https://wordwall.net/resource/3478043

- workbook 84/ 5A Places - practice here: https://wordwall.net/resource/12568730

- textbook 56/1,2

- workbook 44/1,2

 

16th March - online lesson

topic: Unit 4ABCD - online test - najdete v Teams v zadání

 

15th March - online lesson

topic: Unit 4 - Revision

warm-up: https://wordwall.net/resource/6403359

- textbook 54

- workbook 42/5 + 43/6

samostatná práce: https://wordwall.net/resource/5458366

                           https://wordwall.net/resource/805283

                           https://wordwall.net/resource/651343 (v otázce: Would you like....? - používáme SOME - ne ANY)

 

4th March - online lesson

topic: 4D - Definite and indefinite articles

- warm -up: https://wordwall.net/resource/9141824

- textbook 51/3

- workbook 41/4,6

 

2nd March - online lesson

topic: Emma´s apple crumble - reading and listening comprehension

         a little x a few

- warm-up: workbook 40/2 - vocabulary

- textbook: 50/1,2 - listening and reading

- textbook: 51/4 - a few x a little

- workbook: 41/5 - a few x a little

- samostatná práce: workbook 69/4 - tuto práci prosím zaslat ke kontrole

- samostatná práce: https://wordwall.net/resource/707844

 

1st March - online lesson

topic: 4D vocabulary

- warm-up: textbook 54/5,1

- workbook 83 - 4D vocabulary https://wordwall.net/resource/11717452

                                             https://wordwall.net/resource/11724594

                                             https://wordwall.net/resource/11717658

- PS 40/1

- samostatná prácehttps://wordwall.net/resource/2963755

- + samostatná prácehttps://wordwall.net/resource/11367821

 

25th February - online lesson

topic: Culture - British meals and mealtimes

- workbook 83 - Culture vocabulary

- online vocabulary practice https://wordwall.net/resource/11529856

                                        https://wordwall.net/resource/11530176

- textbook 52

- Mcdonald´s Menu https://www.mcdonalds.com/us/en-us/full-menu.html?cid=RF:YXT_LS:SI::MGBM

- workbook 69/3 - zašlete mi prosím ke kontrole

- samostatná prácehttps://www.liveworksheets.com/bf1398939ge

až budete mít hotovo - dáte:  FINISH - a pak: CHECK MY ANSWERS - zašlete mi prosím screenshot vašeho výsledku

 

23. 2. online hodina

téma: Food from around the world + How much?/How many?

- online aktivity na procvičení textu z minulé hodiny https://wordwall.net/resource/11392192

https://wordwall.net/resource/11392521

- uč. 53/4,5

-PS 42/3,4 + 39/6

- samostatná práce: procvičte si - How much/How many (rain, homework, information = uncountable) https://wordwall.net/resource/3639758

 

 

22. 2. online hodina

téma: Geography: Food from around the world

- PS - str. 83-84 English across the curriculum - procvičení zde: https://wordwall.net/resource/11365282

- online cvičení: https://wordwall.net/resource/3631543

- uč. 53

- samostatná práce: PS 39/4 - tuto práci zašlete ke kontrole

 

18.2. online hodina

téma: How much?/How many? + Quantities

- online cvičení - opakování počitatelných(countable) a nepočitatelných (uncountable) podst. jmen https://wordwall.net/resource/9090375

- uč. 49/3 - How much? x How many?

- PS 38/1,2

- uč. 49/4 - Quanties

- PS 38/3

- samostatná práce: procvičení How much/How many https://wordwall.net/resource/10185053

 

16.2. online hodina

- téma: online test  - opakování Unit 4AB

 

15.2. online hodina

téma: 4C vocabulary

- PS 83 - 4C vocabulary

- online aktivita na procvičení slovíček 4C https://wordwall.net/resource/10895188

- uč. str.48/1 - reading and listening comprehension

- uč. str.49/2

- samostatná prácehttps://wordwall.net/resource/10895471

- samostatná práce: https://wordwall.net/resource/10184838 - pozor: u otázek typu: Would you like....(Chtěl bys....) - používáme SOME

- zde je pomůcka....Aj7 - tahák - UNit 4.docx (13.84 kB)

 

11. 2. online hodina

téma: SOME and ANY

- online aktivita: image quiz - Food

- online aktivita na procvičení some/any https://wordwall.net/resource/3164950

- PS, str. 37 - prosím zaslat ke kontrole

- samostatná prácehttps://wordwall.net/resource/7218552

 

Project2 - Unit2C.pptx (485.21 kB)

Project 2 - Unit 2D.pptx (305.25 kB)

Project 2 - Unit 3A.pptx (5.09 MB)

Project 2 - Unit 3B.pptx (462.63 kB)

Project 2 - Unit 3C.pptx (188.11 kB)

aj7 - PS 32 cv.3.docx (12.35 kB)

Project 2 - Unit 3D.pptx (171.48 kB)

 

 

Stránky tříd

Svátek

Svátek má René

Aktuální počasí

dnes, neděle 28. 11. 2021
mírné sněžení 0 °C -2 °C
pondělí 29. 11. zataženo 2/-3 °C
úterý 30. 11. déšť se sněhem 1/-2 °C
středa 1. 12. slabý déšť 5/2 °C

Aktuální teplota

28.11.2021 12:58

Aktuální teplota:

2 °C

Vlhkost:

86,9 %

Rosný bod:

0 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 146
TÝDEN: 2252
CELKEM: 887912

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Teplý říjen - studený listopad.

Pranostika na akt. den

Padá-li sníh ve velkých a širokých vločkách, přijde obleva.

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku online

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Duben 2016 - Učíme se