Menu
ZŠ Mutějovice
Základní školaMutějovice

Procvičování

Rod,číslo,pád

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/kategorie/cviceni5.htm

Procvičování - násobení 60,70...

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/pocitani-v-oblacich/priklady1.htm

Procvičování - pády

https://www.liveworksheets.com/w/cs/cesky-jazyk/496994

https://www.liveworksheets.com/w/cs/cesky-jazyk/523675

 

Provičování angličtiny - slovíčka Funpark1

https://wordwall.net/cs/resource/66361669/angli%c4%8dtina/fun-park-questions-people

https://wordwall.net/cs/resource/66362320/angli%c4%8dtina/fun-part-to-be-questions

https://wordwall.net/cs/resource/71989207/questions-funpark-1

https://wordwall.net/cs/resource/51997277/angli%c4%8dtina/funpark-1-body-parts

https://wordwall.net/cs/resource/43181021/angli%c4%8dtina/funpark-1-family

https://wordwall.net/cs/resource/62097445/anglick%c3%bd-jazyk/funpark-1-colours

https://wordwall.net/cs/resource/66875324/funpark-1-unit-6-food

https://wordwall.net/cs/resource/67644471/funpark-1-unit-7-animals

Pokud si zadáte do hledače wordwall funpark 1, najdete spoustu dalších cvičení

Jarní květiny - prezentace

Prezentace-jarní květiny.pptx Typ: PPTX dokument, Velikost: 4.77 MB

 

https://www.umimecesky.cz/?fromSSO=1

 

Vyjmenovaná slova po L

https://onedrive.live.com/view?id=E6985101544EB6D6!389&resid=E6985101544EB6D6!389&authkey=!AJapXWn67XfRaxg&wdSlideId=258&wdModeSwitchTime=1705906060789&wdo=2&cid=e6985101544eb6d6

Procvičování - vyjmenovaná slova po B:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/skladanky/cviceni.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/rozlisovani-dvojic-trideni/cviceni.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/prezentace/prezentace-B.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/slovni-spojeni/vyber.htm

 

Procvičování AJ - abeceda

https://www.youtube.com/watch?v=XC6wQQHo8uU&list=RDXC6wQQHo8uU&start_radio=1

 

Procvičování angličtina:

https://wordwall.net/cs/resource/38817446/he-she

https://wordwall.net/cs/resource/38440166/is-heshe

https://wordwall.net/cs/resource/35987247/angli%c4%8dtina/chy%c5%a5-m%c4%9b-kdy%c5%be-to-dok%c3%a1%c5%bee%c5%a1-catch-me-if-you-can

Pocity:

https://wordwall.net/cs/resource/3292676/emotion-wheel

https://wordwall.net/cs/resource/15430059/sort-emotion

Barvy:

https://wordwall.net/cs/resource/54419089/angli%c4%8dtina/colours-quiz

https://wordwall.net/cs/resource/6143997/colours

https://wordwall.net/cs/resource/21985172/angli%c4%8dtina/colours

Čísla:

https://wordwall.net/cs/resource/55281950/angli%c4%8dtina/1rnumbers-1-12

https://wordwall.net/cs/resource/38601985/angli%c4%8dtina/numbers-1-20

 

Předložky:

https://wordwall.net/cs/resource/6715058/p%C5%99edlo%C5%BEky

Podstatná jména:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/trideni-2/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/trideni/cviceni.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/vyber/cviceni.html

Dělení 2:

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pocetni-trenazer/deleni/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pocetni-trenazer/nasobeni-typ2/priklady.html

Násobilka 2:

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/z-kvetu-na-kvet/nasobeni2priklad9.htm

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fskolakov.eu%2Fmatematika%2F2-trida%2Fnasobeni-a-deleni%2F2%2Ftrenujeme%2Fn%25C3%25A1soben%25C3%25AD%2520a%2520d%25C4%259Blen%25C3%25AD%25202.pps&wdOrigin=BROWSELINK

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pocetni-trenazer/nasobeni-typ2/priklady.html

procvičování na čas

http://matematika.hrou.cz/c/procvicovani-nasobilky/nasobeni-2

Zahradnické nářadí

https://wordwall.net/cs/resource/15069490/n%C3%A1%C5%99ad%C3%AD-na-zahrad%C4%9B

https://wordwall.net/cs/resource/6108879/n%C3%A1%C5%99ad%C3%AD

Párové souhlásky - cokoliv

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/parove-souhlasky

Párové souhlásky z-s,ž-š

https://wordwall.net/cs/resource/37735659/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/nap%c3%ad%c5%a1e%c5%a1-z-nebo-s-p%c3%a1rov%c3%a9-souhl%c3%a1sky

https://wordwall.net/cs/resource/12869454/p%C3%A1rov%C3%A9-souhl%C3%A1sky-z-s-stra%C5%A1ideln%C3%A9

https://wordwall.net/cs/resource/12918346/p%C3%A1rov%C3%A9-souhl%C3%A1sky-%C5%BE-%C5%A1

Párové souhlásky v-f, ď-ť

Ť - Ď - Třídění skupin (wordwall.net)

Napíšeš V nebo F? - Třídění skupin (wordwall.net)

Prvouka - jarní květiny

Jarní květiny - Kvíz (wordwall.net)

Jarní květiny - Kvíz (wordwall.net)

Jarní květiny (4.77 MB)

Párové souhlásky D-T

https://wordwall.net/cs/resource/37734134/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/nap%c3%ad%c5%a1e%c5%a1-d-nebo-t-p%c3%a1rov%c3%a9-souhl%c3%a1sky

https://wordwall.net/cs/resource/12677055/p%C3%A1rov%C3%A9-souhl%C3%A1sky-d-t

Párové souhlásky B-P

Párové souhlásky B-P - Kvíz (wordwall.net)

Párové souhlásky B-P - Kvíz (wordwall.net)

Párové souhlásky B-P - Kvíz (wordwall.net)

Prvouka:přírodnina - surovina - výrobek

https://wordwall.net/cs/resource/12116802/p%C5%99%C3%ADrodnina-surovina-produkt-spoj-3-obr%C3%A1zky

Diktáty:

Tvrdé a měkké souhlásky (skolakov.eu)

Povolání:

Povolání - Najít shodu (wordwall.net)

Trénování matematiky:

Sčítání do 20 s přechodem přes desítku (skolakov.eu)

Odčítání od 11, 12, 13 (skolakov.eu)

Sčítání do 100 (skolakov.eu)

Sčítání do 100 (skolakov.eu)

Sčítání a odčítání do 100 (skolakov.eu)

Sčítání a odčítání do 100 (skolakov.eu)

Měkké a tvrdé souhlásky:

Měkké a tvrdé slabiky - Práskni krtka (wordwall.net)

Tvrdé a měkké souhlásky (skolakov.eu)

 

Psaní u - ú - ů (skolakov.eu)

trénování ů,ú:

https://wordwall.net/cs/resource/21559811/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/pravopis-u-%c3%ba-%c5%af-kv%c3%adz

https://wordwall.net/cs/resource/10617927/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/dopl%c5%88ov%c3%a1n%c3%ad-u-%c3%ba-%c5%af

https://wordwall.net/cs/resource/9931177/%C3%BA-%C5%AF

Krátké a dlouhé samohlásky:

https://wordwall.net/cs/resource/12460702/dlouh%C3%A9-a-kr%C3%A1tk%C3%A9-samohl%C3%A1sky

https://wordwall.net/cs/resource/26123125/dlouh%C3%A9-a-kr%C3%A1tk%C3%A9-samohl%C3%A1sky-dopl%C5%88ova%C4%8Dka

Určování druhů vět:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/dobrodruzstvi-medvidka-pu/cviceni1.htm

Slova stejného nebo podobného významu:

https://wordwall.net/cs/resource/23025116/slova-souzna%C4%8Dn%C3%A1-stejn%C3%A9ho-nebo-podobn%C3%A9ho-v%C3%BDznamu

Slova opačného významu:

https://wordwall.net/cs/resource/6014008/slova-opa%C4%8Dn%C3%A1

https://wordwall.net/cs/resource/6735115/slova-opa%C4%8Dn%C3%A9ho-v%C3%BDznamu

https://wordwall.net/cs/resource/25117512/antonyma-slova-opa%C4%8Dn%C3%A9ho-v%C3%BDznamu

Poskládej správně slova do vět!

https://wordwall.net/cs/resource/35524804/%c4%8desk%c3%bd-jazyk/skl%c3%a1d%c3%a1n%c3%ad-slov-do-v%c4%9bt

https://wordwall.net/cs/resource/21198815/v%c4%9bta

Matematika - + - do 20

https://wordwall.net/cs/resource/35658721/matematika/s%c4%8d%c3%adt%c3%a1n%c3%ad-a-od%c4%8d%c3%adt%c3%a1n%c3%ad-do-20-bez-p%c5%99echodu-10-t%c5%99%c3%add%c4%9bn%c3%ad

https://wordwall.net/cs/resource/33384550/matematika/po%c4%8d%c3%adt%c3%a1me-do-20-bez-p%c5%99echodu

 

Písmeno G:

https://wordwall.net/cs/resource/14450135/bouchni-krtka-kter%C3%BD-obsahuje-p%C3%ADsmeno-gg

Matematiku procvičujeme na:

https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-20

Procvičujeme mláďata:

https://wordwall.net/cs/resource/13964430/prvouka/ml%c3%a1%c4%8fata

https://wordwall.net/cs/resource/32007071

https://wordwall.net/cs/resource/12112254

https://wordwall.net/cs/resource/29341171

Počítáme do 20:

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/ciselna-osa/pocitame.html

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/porovnavani-cisel/porovnavame.html

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-pyramidy-typB-1/priklady1.htm

Sčítání a odčítání do 10 můžete trénovat na těchto stránkách https://skolakov.eu/matematika-1-trida/scitani-a-odcitani-do-10  , číselné řady od 0 do 20 zde - https://skolakov.eu/matematika-1-trida/ciselna-rada-0-20   .

Skládání vět:

https://wordwall.net/cs/resource/30673700

Strašidelná matematika do 20

https://wordwall.net/cs/resource/30672241

Čtení:

https://wordwall.net/cs/resource/29240043/%c4%8dteme-s-p%c3%adsmenem-z-a-k-spoj-slovo-a-obr%c3%a1zek

https://wordwall.net/cs/resource/28083585

https://wordwall.net/cs/resource/27865177/%c4%8dten%c3%ad-slov

+ - do 8

https://learningapps.org/watch?v=p29dtyynk22

Procvičování čtení:

https://wordwall.net/cs/resource/27323740/spoj-slovo-s-obr%c3%a1zkem

https://wordwall.net/cs/resource/27270063/spoj-slovo-s-obr%c3%a1zkem

https://wordwall.net/cs/resource/27166581

+ - do 7

https://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus8_do7.htm

https://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus10_do7.htm

Přiřaď psací k tiskacímu:

https://wordwall.net/cs/resource/26231495/sfumato-spojen%c3%ad-3-p%c3%adsmen

Najdi,na co obrázek začíná:

https://wordwall.net/cs/resource/26231076/spoj-slovo-a-obr%c3%a1zek

MA - číselné řady do 7:

https://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus2_do7.htm

Pozice hlásky ve slově:

Písmeno N

https://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenon2.htm

Písmeno P

https://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenop3.htm

https://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenoi3.htm

- u každého písmenka je na této webové stránce podobné cvičení

Slova na B,P

https://wordwall.net/cs/resource/25494800/po%c4%8d%c3%a1te%c4%8dn%c3%ad-p%c3%adsmeno-bp-t%c5%99%c3%add%c4%9bn%c3%ad-obr%c3%a1zk%c5%af

Si,li,mi

https://wordwall.net/cs/resource/25096440/t%c5%99%c3%add%c4%9bn%c3%ad-obr%c3%a1zk%c5%af-silimi

Se,le,me

https://wordwall.net/cs/resource/25047424/p%c5%99i%c5%99a%c4%8f-obr%c3%a1zek-seleme

Mo,ma,mu

https://wordwall.net/cs/resource/24637716

Třídění ovoce,  zeleniny

https://wordwall.net/cs/resource/12301327/ovoce-a-zelenina

Porovnávání, + - do 5

https://wordwall.net/cs/resource/24653733

https://wordwall.net/cs/resource/7628399/matek/od%c4%8d%c3%adt%c3%a1n%c3%ad-v-oboru-do-5

LO,LA,LU

https://wordwall.net/cs/resource/24315817

Halloweenská matematika:

https://wordwall.net/cs/resource/23749410

Přiřazování SO,SA,SU:

https://wordwall.net/cs/resource/23748587/%c4%8dj/t%c5%99%c3%add%c4%9bn%c3%ad-obr%c3%a1zk%c5%af-sosasu

 

https://wordwall.net/cs/resource/23301886/matematika/s%c4%8d%c3%adt%c3%a1n%c3%ad-a-od%c4%8d%c3%adt%c3%a1n%c3%ad-do-3-p%c5%99i%c5%99azov%c3%a1n%c3%ad-prvk%c5%af

 

Pozorujeme krmítko:

https://www.makov.cz/webkamera.html

K procvičení:

matematika:

https://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus2_do3.htm

https://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/porovnavame.htm

https://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus1_do3.htm

český jazyk:

https://wordwall.net/cs/resource/22780189/t%c5%99%c3%add%c4%9bn%c3%ad-obr%c3%a1zk%c5%af-podle-po%c4%8d%c3%a1te%c4%8dn%c3%adho-p%c3%adsmene-osbu

Stránky tříd

Svátek

Svátek má Zbyněk

Aktuální počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
oblačno 21 °C 9 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 22/12 °C
úterý 18. 6. slabý déšť 26/13 °C
středa 19. 6. déšť 20/11 °C

Aktuální teplota

16.6.2024 13:06

Aktuální teplota:

23.0 °C

Vlhkost:

48.4 %

Rosný bod:

11.6 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:194
TÝDEN:2012
CELKEM:1105281

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.

Pranostika na akt. den

V červnu chtějí včely stavět.

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku online

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie