Menu
ZŠ Mutějovice
Základní školaMutějovice

8. ročník

Úkoly na týden od 23.3 - 27.3. 2020

Musíme začít s novou látkou, jedná se o názvosloví kyselin.Zapište si do sešitu a procvičujte.

 př. kyselina dusitá

 - nejdříve vytvoříte oxid (když je dusitá, tak oxid dusitý), přidáte vodu a sečtete

   N2O3

H2    O

H2N2O4           zkrátit jako u oxidů      -  HNO2

př. kyselina uhličitá

- nejprve oxid uhličitý

   CO2

H2   O

H2CO3          teď není co krátit

Procvičujte :

a, kyselina sírová            b, kyselina boritá

c, kyselina chlorečná       d, kyselina fosforečná

e, kyselina siřičitá            f, kyselina dusičná

g, kyselina chlorná           h, kyselina manganistá

ch, kyselina křemičitá        i, kyselina zlatitá

Kyselina chlorovodíková   - HCl

 - dříve se jí říkalo kyselina solná ( vyráběla se ze soli kamenné)

- koncentrovaná je 35%, je to žíravina

- čistá je bezbarvá, technická má žlutou barvu (znečištěna FeCl3)

- je prchavá, dráždí dýchací cesty, působí leptavě

- zředěná 0,3 - 0,4 % je součástí žaludečních šťáv

použítí:  na výrobu léčiv, barviv, plastů a čištění kovů

Zápis opište do sešitu, kdo má možnost vytiskněte a nalepte.

Úkoly na týden od 30.3. - 3. 4.

Kyselina sírová  -  H2SO4

- je bezbarvá, olejovitá kapalná látka

- koncentrovaná je 96 nebo 98%

- leptá pokožku a sliznice

- odnímá látkám vodu

postup výroby učebnice str. 98, zapište do sešitu

Použití :

- k výrobě průmyslových hnojiv, chemikálií, plastů, barviv, léčiv, výbušnin

- v papírenském a textilním průmyslu

- k výrobě syntetických vláken

- v automobilech náplň do akumulátorů

- k sušení a odvodňování látek

Kyselina dusičná  -  HNO3

- koncentrovaná je 65%

- silná kyselina, žíravina

- nestálá kapalná látka, na světle se částečně rozkládá(proto má žlutou až

  červenohnědou barvu)

- je těkavá, draždí dýchací cesty, působí leptavě 

Použití :

- k výrobě průmyslových hnojiv, barviv, plastů, výbušnin, solí

postup výroby učebnice str. 99, zapište do sešitu

Zápis zapište do sešitu, případně vytiskněte a nalepte.

procvičujeme :

bromid fosforečný -                     chlorid železitý -

oxid sírový -                                oxid manganistý -

sulfid hlinitý -                              sulfid draselný -

kyselina dusitá -                          kyselina chloristá -

fluorid vápenatý -                        oxid boritý -

Vytvořte vzorce do sešitu, vyfoťte a pošlete mi na e-mail  děkuji

Dnes je poslední termín odeslání úkolu.

Úkoly na týden od 6.4. - 10.4.

Hydroxidy

- jsou tříprvkové sloučeniny

- mají skupinu OH (vystupuje jako celek)

- oxidační číslo je minus jedna - OH-I

příklady :

hydroxid sodný -   NaIOH-I   - křížové pravidlo

                           vzorec je NaOH

hydroxid vápenatý   CaIIOH-I  - křížové pravidlo

                                 Ca(OH)2

- jestliže je hydroxylová skupina více než jednou, musí být v závorce

Hydroxid sodný a draselný -NaOH a KOH

- jsou bílé pevné látky, dobře rozpustné ve vodě

- pohlcují vzdušnou vlhkost

- jsou to žíraviny

- jejich vodným roztokům se říká louhy

použití :

- k výrobě mýdel, chemikálií

- k čištění olejů a tuků

Hydroxid vápenatý- Ca(OH)2

- je bílá, pevná látka, ve vodě málo rozpustná

- má leptavé účinky

- nazývá se také hašené vápno

použití :

- do vápenné malty

- v cukrovarnictví, v papírnách

- při zpracování kůží

- k nátěrům

vytvořte vzorce :

hydroxid manganatý

hydroxid železitý

Zápis zapište do sešitu.

Úkoly od 14.4. - 17.4.

Budeme procvičovat výpočty a názvosloví.

Ve 180g vodného roztoku je 15g fluoridu vápenatého.Vypočtěte kolik % fluoridu vápenatého je v jeho vodném roztoku.

1. chlorid vápenatý                    2. oxid hořečnatý

3. sulfid chromistý                     4. kyselina chlorná

5. hydroxid hlinitý                      6. bromid antimoničný

7. hydroxid barnatý                    8. oxid rtuťný

9. kyselina manganistá               10. sulfid molybdenový

Úkol vypracujte do sešitu, vyfoťte a pošlete mi ho na e-mail. děkuji

Úkoly od 20.4. - 24.4.

Nejprve jeden příklad na procvičení.

Vypočtěte hmotnost kyseliny sírové ve 180g jejího 3% roztoku.

výpočet mi pošlete na e-mail

Koncentrace - značíme ji c

c=n:V

n - je látkové množství

V - je objem

Základní jednotka je mol/dm3

př. V kalibrované kádince jsme v malém objemu vody rozpustili 0,1 mol dusičnanu sodného.Pak jsme kádinku doplnili vodou po rysku 500cm3.Vypočtěte koncentraci dusičnanu sodného v jeho vodném  roztoku.

řešení : c=n:V

c= 0,1: 0,5

c= 0,2 mol/dm3

objem si musíte převést na dm3

Př. Vypočtěte : 

V kádince jsme rozpustili v malém objemu vody 0,75 mol bromidu stříbrného.Pak jsme kádinku doplnili vodou po rysku 900 cm3.Vypočtěte koncentraci bromidu stříbrného  v jeho vodném roztoku.

Zápis napište do sešitu, oba příklady vypočtěte a pošlete mi je na e-mail.

děkuji

Úkoly od 27.4. - 30.4.

Látkové množství - značíme n

n = c . V

Základní jednotka je mol.

Př :

Vypočti látkové množství hydroxidu sodného v 0,75 dm3 jeho vodného roztoku o koncentraci 0,3 mol/dm3.

n =  c . V

n = 0,3 . 0,75

n = 0,225 mol

Výpočet hmotnosti - značíme ji m

m = M . n

Př :

Vypočti hmotnost dusičnanu draselného, který potřebujeme k přípravě 900 cm3 jeho vodného roztoku o koncentraci 0,4 mol/dm3

- nejprve vypočteme látkové množství

n = c . V

n = 0,4 . 0,9   ( musíte převést na dm3 )

n = 0,36 mol

- potom molární hmotnost dusičnanu draselného

M = 101,1 g/mol    ( tu už jsme se učili )

- hmotnost

m = M . n

m = 101,1 . 0,36

m = 36,396 g

Příklady na procvičení :

1. Vypočti hmotnost kyseliny sírové ( H2SO4 ), kterou potřebujeme k 

přípravě 0,8 dm3 jejího vodného roztoku o koncentraci 0,3 mol/dm3.

2. Vypočti látkové množství kyseliny fosforečné v 650 cm3 jejího vodného roztoku o koncentraci 0,2 mol/dm3.

Výkladové příklady zapište do sešitu. Příklady vypočtěte a pošlete na 

e-mail. děkuji

Úkoly na týden od 4.5. - 7.5.

1. Vypočtěte hmotnostní zlomek dusičnanu kobaltnatého Co(NO3)2

2. Vypočtěte hmotnost síranu hlinitého - Al2(SO4)3

  V = 670 cm3

  c = 0,2 mol/dm3

  m = ?

3. Vypočtěte látkové množství chloridu wolfrámového

    V = 700 cm3

    c = 0,35 mol/dm3

Příklady vypočtěte a pošlete mi je na e-mail děkuji

Úkoly na týden od 11.5. - 15.5.

Procvičujeme příklady :

1. Vypočtěte koncentraci bromidu sodného v jeho vodném roztoku

    V = 600 000 mm3

     n = 0,4 mol

      c = ?

2. Vypočtěte hmotnost síranu cinitého  -  Sn2(SO4)3

     V = 750 cm3

      c = 0,2 mol/dm3

3. Vytvořte vzorce :

a, oxid chlorný               b, hydroxid železnatý 

c, fluorid sírový              d ,sulfid manganitý

e, kyselina seleničitá     f, oxid chlorečný

Příklady vypočtěte a pošlete mi je na e-mail děkuji

Úkoly na týden od 18.5. - 22.5.

Kyselost a zásaditost vodných roztoků - pH

anionty OH- - způsobují zásaditost vodného roztoku

kationty H+ - způsobují kyselost vodného roztoku

Kyselost a zásaditost se nejsnáze zjišťuje vhodnými indikátory.

Indikátory - jsou chemické látky, které při změně kyselosti nebo zásaditosti roztoku mění barvu.

indikátor lakmus - v kyselém roztoku je červený

                              - v destilované vodě je fialový

                               - v zásaditém roztoku je modrý

Stupnice pH - je to řada čísel od 0 - 14

vodné roztoky :  pH menší než 7   - kyselé

                            pH = 7     - neutrální

                            pH větší než 7   - zásadité

univerzální indikátory pH - jsou směsi indikátorů, které umožňují určit pH širokou škálou barevných odstínů

Zápis si napište do sešitu.

Příklad na procvičení :

Vypočtěte hmotnost hydroxidu manganatého,který potřebujeme k přípravě 750 cm3jeho vodného roztoku o koncentraci 0,35mol/dm3

Vzorec hydroxidu si vytvořte, to už umíte.

příklad mi pošlete na e-mail  děkuji

Na doplnění se můžete podívat na videa

Kyselost a zásaditost roztoků youtube.com/watch?v=9nbRrY1GqVo

Význam pH v životě  youtube.com/watch?v=5ZsFqowialA

Úkoly od 25.5. - 29.5.

Názvosloví solí

dusičnany - NO3-I

sírany - SO4-II

uhličitany - CO3-II

siřičitany - SO3-II

fosforečnany - PO4-III

křemičitany - SiO3-II

příklady : dusičnan vápenatý   CaII NO3-I použijete křížové pravidlo,

jestliže bude skupina více než jednou, dáte do závorky, Ca(NO3)2

síran chromitý - CrIIISO4-II       Cr2(SO4)3

procvičujem :

1. uhličitan litný                 2. dusičnan rtuťnatý

3. síran manganatý            4. fosforečnan vápenatý

5. křemičitan arsetitý         6. siřičitan vápenatý

příklady mi pošlete na e-mail děkuji

Úkoly od 1.6. - 5.6.

Procvičujeme názvosloví

1. dusičnan železnatý          2. síran cinitý

3. uhličitan antimonitý        4. hydroxid železitý

5. křemičitan hlinitý             6. kyselina zlatná

Vypočtěte hmotnost dusičnanu železnatého(vzorec si vytvořte)

V = 800 cm3

c = 0,4 mol/dm3

Úkol mi pošlete na e-mail děkuji

Základní škola

Svátek

Svátek má Ivona

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 23. 3. 2023
zataženo 14 °C 9 °C
pátek 24. 3. slabý déšť 15/8 °C
sobota 25. 3. slabý déšť 10/7 °C
neděle 26. 3. slabý déšť 9/4 °C

Aktuální teplota

23.3.2023 17:36

Aktuální teplota:

14,3 °C

Vlhkost:

65,3 %

Rosný bod:

7,9 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:283
TÝDEN:1034
CELKEM:1004419

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát.

Pranostika na akt. den

Hříbě, štěně a dítě březnové dobré bývá.

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku online

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

školní jídelna