Svátek

Aktuální počasí

Počasí dnes:

5. 7. 2020

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 24 až 28°C. Noční teploty 16 až 12°C.

Aktuální teplota

5.7.2020 14:16

Aktuální teplota:

27,2 °C

Vlhkost:

47,7 %

Rosný bod:

15,1 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 51
TÝDEN: 659
CELKEM: 676046

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Slunce peče - déšť poteče.

Pranostika na akt. den

Je-li v červenci brzy déšť a pak slunce, bude drahý ječmen.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Úkoly na týden od 23.3. -  27.3.

 

Druhohory

- trvaly 160 milionů let

- označují se jako éra veleještěrů

dělí se na :   trias

                   jura 

                   křída

trias a jura se vyznačují klidným vývojem ZK

křída - začal se výrazně měnit zemský povrch, nastala 1. etapa alpinsko-himalájského vrásnění

rostliny

- přesličky, plavuně, kapradiny - jako byliny

- rozvoj nahosemenných rostlin(jehličnany)

- ke konci druhohor vývoj krytosemenných rostlin

živočichové

veleještěři

- býložravý - brontosaurus

- největší dravý živočich - tyranosaurus

- ve vodách - ryboještěři

- ve vzduchu - ptakoještěři

- v polovině druhohor - rozvoj ptáků, prapták - archeopteryx (jura)

- měkkýši

Na konci druhohor vlivem změněných životních podmínek nebo z dosud nezjištěných jiných příčin(dopad nějakého kosmického tělěsa) velké formy plazů vyhynuly.

 

Třetihory

- trvaly 63 milionů let

- proběhla 2.etapa alpinsko-himalájského vrásnění

- vznikala pásemná pohoří (Alpy, Karpaty, Himaláj a další)

- pangea se rozpadl na severní a jižní část

- horotvorné děje byly doprovázeny vulkanickou činností

rostliny

- nahosemenné a krytosemenné

živočichové

- rozvoj savců - sudokopytnici, lichokopytníci, opice, poloopice

- ptáci

- plazi - hadi, krokodýli

- rozvoj hmyzu

Na https://dum.rvp.cz  - jsou prezentace k druhohorám, třetihorám 

autor - Věra Pavlátová 

 

Zápis opište do sešitu nebo vytiskněte a nalepte.

Úkoly na týden od 30.3. - 3.4.

Čtvrtohory

- jsou zatím asi 2 miliony let trvající geologická éra

- pokračovalo alpinsko-himalájské vrásnění

- střídala se ledová a meziledová období

- na Zemi se vyskytovala tundra a tajga

Rostliny

tundra - mechy, lišejníky, kleče(borovice)

tajga - je tvořena jehličnatým a smíšeným pralesem

- také se vyskytuje : polární vrba, dryádka osmiplátečná(obrázky v prezentaci)

Živočichové

- prim hrají savci

- šavlozubý tygr(smilodon), vážil až 400kg

- mamut, srstnatý nosorožec, jeskynní medvěd, lev, koně, jelenovití

- na ústupu jsou hlavonožci

- rozšiřují se mlži, ptáci

mastodont - vyhynulý chobotnatec

- v nejmladší době ledové žili sobi a pratur

Zápis opište do sešitu nebo vytiskněte a nalepte.V prezentaci máte obrázky rostlin a živočichů a další zajímavosti.

odkaz: dum.rvp.cz/materialy/čtvrtohory-puvod-cloveka.

Úkoly na další týden

Živočišní předchůdci člověka

- příbuzní současným lidoopům

- žili před 20 miliony lety, v tropických pralesích

- živili se dužnatými plody

- pohybovali se po 4 končetinách, žili hlavně na stromech

- zubní oblouk měl tvar U, silné řezáky a špičáky

Vlivem změn podnebí se pralesy měnily v lesostepi a stepi.Někteří lidoopi se změněným podmínkám přizpůsobili a přešli k potravě semenné, doplňované živočišnou složkou.

Napřimovali se a začali chodit po dvou končetinách.

Postupné změny ve způsobu života a stavbě těla vedly ke vzniku vývojově vyšších rodů : přímých předchůdců člověka 

rodu Ramapithecus a Australopithecus

- žili ve větších rodinných tlupách

- používali kostěné a kamenné nástroje

- z pojídačů semen se stávali lovci

- žili před 2 - 3 miliony lety

- kapacita mozku - 500 cm3

Zápis zapište do sešitu nebo vytistněte a nalepte.V prezentaci se můžete podívat na obrázky a přečíst si zajímavosti.

dum.rvp.cz/materialy/ctvrtohory-puvod-cloveka.html

Úkoly od 14.4. - 17.4.

Člověk zručný /homo habilis/

- žil před 2 - 1 milionem let

- kapacita mozku- 650 cm3

- byl malé postavy

- používal kostěné a kamenné nástroje

Člověk vzpřímený/homo erectus/

- žil před 1 mil. - 200 000 tisíci lety

- kapacita mozku - 770 - 1200 cm3

- byl mohutný, vyráběl kamenné nástroje

- žil v tlupách, lovil zvířata

- dorozumíval se zvuky, které se staly základem řeči

Člověk rozumný/homo sapiens/

- je nejpokročilejší a nejmladší druh rodu člověk

- řadí se do něho vyhynulý neandrtálec, nazývaný pračlověk, člověk předvěký/kromaňonec/, i člověk současný

1. Neandrtálec

- žil před 100 000 - 35 000 lety

- kapacita mozku - 1300 - 1700 cm3

- byl lovec, žil v tlupách(o 15 - 30 jedincích)

 - dovedl rozdělat oheň

 - před nepohodou se skrýval v jeskyních

- lovil mohutná zvířata

 - dorozumíval se řečí, která se skládala ze slov a zvuků

2. Člověk předvěký -Kromaňonec

- žil před 40 000 - 10 000 lety

- kapacita mozku - 1300 - 2400 cm3

- svou tělesnou stavbou se nijak nelišil od dnešního člověka

- žil ve větších společenstvech pod převisy skal, nebo budoval přístřešky

- vyráběl dokonalé pracovní nástroje, ozdobné předměty a zbraně

- lovil velká zvířata

- pohřbíval zesnulé

- pěstoval obilí, choval zvířata

- vyznačoval se vysokým stupněm umělecké tvorby

Člověk současný

- žil před 10 000 let - současnost

- kapacita mozku - 1300 - 2400 cm3

- rozvoj techniky a vědy

- využívání kovů

- vznik sídel

- vznik pastevectví a zemědělství

Zápis zapište do sešitu.V prezentaci se můžete podívat na obrázky a přečíst zajímavosti. děkuji

dum.rvp.cz/materialy/ctvrtohory-puvod-cloveka.html

Úkoly od 20.4 - 24.4.

Vývojová teorie /evoluce /

- myšlenky o vývoji života na Zemi se objevovaly již ve starověku

- začátkem 19.století francouzský kněz a vědec Jean Baptiste Lamarck dospěl k názoru, že vývoj organismů postupoval od nižších živočichů k vyšším

- jeho výklad vývoje života však nebyl věrohodný, a proto jeho doměnka /hypotéza/ nenašla ohlas

- o 50 let později 1859 vyšlo dílo Charlese Darwina ,,O původu druhů přírodním výběrem", které bylo vyvrcholením jeho celoživotní práce.

Darwinova evoluční teorie objasňuje vývoj druhů organismů.

- za základ vývoje Darwin považuje přírodní výběr a za jeho předpoklad velkou proměnlivost organismů.

Proměnlivost - je odlišnost jedinců uvnitř druhu

Zvláštním typem přírodního výběru je pohlavní výběr.Spočívá v tom,že se při rozmnožování uplatňují silnější jedinci.

Umělý výběr - provádí člověk při šlechtění rostlin a chovu domácích zvířat

Zápis si opište do sešitu.děkuji

Úkoly od 27.4. - 30.4.

Biosféra

- je sféra živých organismů

ekosystém - je společenstvo organismů + abiotické faktory(neživá příroda)

společenstvo - je skupina jedinců různých druhů, žijících na určitém místě 

 a v určitém čase

popolace - je skupina jedinců stejného druhu, žijících na určitém místě a 

v určitém čase

Podmínkám prostředí, za kterých se organismu nejlépe daří, říkáme 

nejlepší - optimální

Rozmanitost ekosystémů

- v biosféře rozlišujeme několik vegetačních pásů podle různého množství světla, 

teplotních podmínek a vody

1. Polární oblasti

- mají nejdrsnější životní podmínky, na pólu je půl roku den a půl roku noc

- život se soustřeďuje na okraje pevnin, kde v letních obdobích roztaje led

  a sníh

- v krátkém létě rozkvete několik druhů bylin

jižně od polárních oblastí se na severní polokouli rozkládá

2. Tundra

- déle než 6 měsíců v roce tam leží sníh, pouze na 4 měsíce propuká život

- půda rozmrzá pouze na povrchu, rostou tam mechy a lišejníky

- žijí tam : sobi, polární lišky,zajíci, lední medvědi, hmyz, komáři, hlodavci

- v jižnější části tundry se objevují keříky a zakrnělé stromy, tundra 

  přechází v lesotundru

- v ní přibývá kvetoucích bylin a stromů(břízy, vrby, smrky, borovice 

  a modříny)

Zápis si napište do sešitu.

Úkoly od 4.5. - 7.5.

3. Tajga - oblast jehličnatých lesů

- představuje nejrozsáhlejší zalesněné území na světě

- v zimě půda promrzá

- léto je chladé a vlhké

- rostliny : smrk, borovice, bříza na Sibiři modřín

- živočichové : losi, sobi, jeleni, medvědi, soboli, veverky, ptáci (tetřev

  hlušec, tetřívek, datlové), hmyz

4. Smíšené lesy

- tvoří přechod k listnatým lesům

- dřeviny : jedle, borovice, jeřáb, javory, buky, osiky, vrby

5. Listnaté lesy

- tvoří nejjižnější oblast mírného pásu

- na horách převažují buky, javory

- v nížinách a pahorkatinách duby, lípy, jilmy

V teplých oblastech chudších na vodu jsou rozšířeny Lesostepi

6. Stepi

- jsou velmi rozšířené ekosystémy

 - mají dostatek srážek pouze na jaře a na podzim

- rostou tam traviny

Druhy

1. travnaté

2. kamenité a písčité

    - žijí zde : lichokopytníci, sudokopytníci, běžci, hlodavci, hmyz

3. kulturní

    - je oblast, v nichž lidé uměle udržují pole nebo pastviny

Zápis si opište do sešitu.

Úkoly od 11.5. - 15.5.

7. Savany

- jsou travnaté oblasti s roztroušenými keři a stromy(baobab)

africké savany - žijí zde žirafy, antilopy, zebry, sloni,nosorožci, šelmy

australské savany - klokan, ježura,ptakopysk,koala

8. Pouště

- zabírají asi čtvrtinu souše

- oblasti s nedostatkem vody

- voda se nachází v oázách

druhy : a, písčité

             b, kamenité

             c, hlinité

9. Tropické lesy

- nachází se po obou stranách rovníku

- jsou to druhově nejbohatší ekosystémy

- rostliny - stromy, liány, epifyty(orchideje), keře

- živočichové - šimpanz, gorila, orangután jaguár,kolibříci,papouškové

- jsou to plíce planety(produkují velké množství kyslíku)

Zápis si napište do sešitu.

Úkoly od 18.5. - 22.5.

10. Život ve vodě

- je velmi rozmanitý a závislý na podmínkách prostředí

- pro vodní ekosystémy je důležitá : teplota vody, pronikání slunečního 

  záření do hloubky, množství kyslíku ve vodě a přítomnost minerálních 

  látek a organických živin

Vnitrozemské sladké vody jsou stojaté (rybníky,, jezera, močály)

a tekoucí (řeky, říčky, potoky)

Pásma řeky

1. pstruhové

2. lipanové

3. parmové

4. cejnové

Učebnice str. 77 otázky 43, 44, 46 a 47 vypracuj do sešitu.

Zápis si napište do sešitu.

Úkoly od 25.5. - 29.5.

Buněčný základ života

- základní stavební jednotkou živých organismů je buňka

učebnice str. 81 - nakreslete a popište rostlinnou a živočišnou buňku

Dělení buňky začíná dělením jádra.

Úkoly od 1.6. - 5.6.

Jednobuněčné organismy

- tělo tvoří jedna buňka,která zajišťuje všechny životní děje

- příklady : řasa zrněnka, trepka velká, kvasinky

učebnice str. 83, nakreslete a popište obrázky

Mnohobuněčné organismy

- buňky jsou specializované k zajišťování určitých životních dějů

rostlina - rost. buňka - pletiva - orgán - rostlina

živočich - živoč. buňka - tkáně - orgány - orgánové soustavy - živočich