Menu
ZŠ Mutějovice
Základní školaMutějovice

Matematika

 

22. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.22.docx (14.07 kB)
nebo v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.22.pdf (1 MB)

23. M6 - týdenní úkol č.23.docx (12.6 kB)
nebo v pdf.M6 - týdenní úkol č.23.pdf (706.12 kB),

24. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č. 24.docx (16.35 kB)
nebo v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č. 24.pdf (1.01 MB)

25.  M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.25.docx (650.37 kB),
nebo v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.25.pdf (242.01 kB)

26. M6 - týdenní úkol č. 26.pdf (216.63 kB)

27. M6 . TÝDENNÍ ÚKOL Č.27.docx (544.4 kB)
nebo v pdf. M6 . TÝDENNÍ ÚKOL Č.27.pdf (230.32 kB)

28. M6 - týdenní úkol č.28.docx (1.1 MB)
nebo v pdf. M6 - týdenní úkol č.28.pdf (264.44 kB)

distanční výuka 10.5. - 14.5. 2021

postupně bude vkládáno probrané učivo během jednotlivých hodin
NA HODINY SI PŘIPRAVTE RÝSOVACÍ POTŘEBY, ÚHLOMĚR

po 10.5. - online hodina - 8:00 - 8:45
znaky dělitelnosti - opakování M6 - DĚLITELNOST 10.5..pdf (357.08 kB)
početní operace s úhly PS 170/5,171/6
170.5. řešení.pdf (363.47 kB), 171.6. - řešení.pdf (689.55 kB)


út 11.5.  - online hodina 8:55 - 9:40

dělitelnost - opakování PS 176/10,11,12,13,14
176.10. - řešení.pdf (408.51 kB), 176.11. - řešení.pdf (378.62 kB), 176.12. - řešení.pdf (385.18 kB), 176.13. - řešení.pdf (246.54 kB), 176.14. - řešení.pdf (322.36 kB)

dobrovolný úkol - PS 177/16,17 poslat dnes do 19:00

st 12.5. - online hodina - 11:50 - 12:35
početní operace s úhly PS 171/6,7,8, 172/9,10

171.6. - řešení.pdf (689.55 kB)
172.9. řešení.pdf (619.3 kB), 172.10. řešení.pdf (328.61 kB)pá 14.5. - online hodina 8:55 - 9:40
početní operace s úhly M6 - úhly v trojúhelníku 14.5. řešení.pdf (754.49 kB)
PS 172/11, 173/12,14
172.11. řešení.pdf (588.46 kB),
173.14. řešení.pdf (176.18 kB), 173.12. řešení.pdf (626.05 kB)

TÝDENNÍ ÚKOL č. 29 - dostanete vytisknutý v pondělí 17.5.

prezenční výuka 3.5. - 7.5. 2021
úhly, osová souměrnost, dělitelnost

distanční výuka 26.4. - 30.4. 2021

postupně bude vkládáno probrané učivo během jednotlivých hodin
NA HODINY SI PŘIPRAVTE RÝSOVACÍ POTŘEBY, ÚHLOMĚR

po 26.4. - online hodina - 8:00 - 8:45
velikost úhlu - stupně, minuty - M6 - velikost úhlu 26.4. zápis do sešitu.pdf (1.08 MB)
úhly souhlasné a střídavé PS 149/4, 150/5, 162/5
149.4. řešení.pdf (358.5 kB), 150.5. - řešení.pdf (326.04 kB), 162.5. - řešení.pdf (309.36 kB)
Dú 162/5c) poslat foto


út 27.4.  - online hodina 8:55 - 9:40
početní sčítání a odčítání úhlů - M6 - Početní operace s úhly 27.4. - zápis.pdf (1.34 MB)
PS 156/4, 162/6 - 156.4. - řešení.pdf (447.95 kB), 162.6. řešení.pdf (212.09 kB)


st 28.4. - online hodina - 11:50 - 12:35
početní násobení a dělení úhlů, dvojice úhlů - výpočty
M6 - Početní násobení a dělení úhlů 28.4. - řešení.pdf (1.34 MB)
PS 162/7,8 163/9a)b) - 162.7. - řešení.pdf (183.61 kB), 162.8. - řešení.pdf (393.76 kB), 163.9. - řešení.pdf (336.63 kB)pá 30.4. - online hodina 8:55 - 9:40
úhly v trojúhelníku - M6 - úhly 30.4. - řešení.pdf (1.54 MB)
PS 163/9 - 163.9. - řešení.pdf (482.08 kB)

TÝDENNÍ ÚKOL č. 27 - poslat do 7.5. -M6 . TÝDENNÍ ÚKOL Č.27.docx (544.4 kB)
nebo v pdf. M6 . TÝDENNÍ ÚKOL Č.27.pdf (230.32 kB)

distanční výuka 19.4. - 23.4. 2021

postupně bude vkládáno probrané učivo během jednotlivých hodin
NA HODINY SI PŘIPRAVTE RÝSOVACÍ POTŘEBY, ÚHLOMĚR

po 19.4. - online hodina - 8:00 - 8:45
násobení a dělení úhlů M6 - násobení a dělení úhlů 19.4. řešení.pdf (1.16 MB)
PS 149/1
Dú - 149/2

út 20.4.  - online hodina 8:55 - 9:40
rýsování úhlů bez použití úhloměru Sestrojování úhlů bez použití úhloměru 20.4..pdf (244.08 kB)
PS 146/11

st 21.4. - online hodina - 11:50 - 12:35
úhly souhlasné a střídavé

pá 23.4. - online hodina 8:55 - 9:40
úhly - násobení, dělení, úhly souhlasné, střídavé PS 155/1,2, 161/1,2,3,4
155.1. řešení.pdf (300.18 kB), 155.2. - řešení.pdf (344.83 kB), 161.1. řešení.pdf (286 kB), 161.2. řešení.pdf (220.99 kB), 161.3. - řešení.pdf (318.81 kB), 161.4. - řešení.pdf (244.99 kB)


TÝDENNÍ ÚKOL č. 26 - poslat do 30. 4. - M6 - týdenní úkol č. 26.pdf (216.63 kB)

distanční výuka 12.4. - 16.4. 2021

postupně bude vkládáno probrané učivo během jednotlivých hodin
NA HODINY SI PŘIPRAVTE RÝSOVACÍ POTŘEBY, ÚHLOMĚR

po 12.4. - online hodina - 8:00 - 8:45
úhly vrcholové a vedlejší - M6 - úhly vedlejší a vrcholové 12.4..pdf (215.09 kB)
PS 143/1,2 143.1. - řešení.pdf (223.29 kB), 143.2. řešení.pdf (166.18 kB)
DÚ - dodělat 143/2 b,c


út 13.4.  - online hodina 8:55 - 9:40
úhly vedlejší a vrcholové PS 144/3,4,5,6
144.3. řešení.pdf (233.98 kB),144.4. řešení.pdf (389.07 kB),144.5. řešení.pdf (262.34 kB), 144.6. - řešení.pdf (208.82 kB)

st 14.4. - online hodina - 10:00 - 10:45
grafické sčítání a odčítání úhlů - M6 - grafické sčítání a odčítání úhlů 14.4..pdf (127.66 kB)
PS 140/2 140.2. řešení.pdf (820.93 kB) DÚ - dobělat u cv.b) osy úhlů.


čt 15.4. - online hodina 8:55 - 9:40
úhly vrcholové, vedlejší, rozdělení úhlů
PS 141/3,4,7, 145/7,8,9
141.3. - řešení.pdf (381.88 kB), 141.7. - řešení.pdf (289.99 kB), 145.7. řešení.pdf (271.69 kB), 145.8. - řešení.pdf (347.6 kB), 145.9. - řešení.pdf (180.12 kB)
Dú 145/10 poslat do pondělí 19.4.

TÝDENNÍ ÚKOL č. 25 - poslat do 23. 4. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.25.docx (650.37 kB),
nebo v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.25.pdf (242.01 kB)

 

distanční výuka 5.4. - 9.4. 2021

postupně bude vkládáno probrané učivo během jednotlivých hodin
NA HODINY SI PŘIPRAVTE RÝSOVACÍ POTŘEBY, ÚHLOMĚR

po 5.4. - není online hodina - 8:00 - 8:45
út 6.4.  - online hodina 8:55 - 9:40
měření úhloměrem - M6 - Měření úhlu úhloměrem 6.4. - řešení.pdf (1.15 MB)
PS 133/1,2,3

st 7.4. - online hodina - 10:00 - 10:45
velikost úhlu, měření úhloměrem, osa úhlu PS 134/4,5,6,7
134.4. řešení.pdf (291.5 kB), 134.5. řešení.pdf (277.6 kB),
134.6. řešení.pdf (484.93 kB), 134.7. řešení.pdf (274.27 kB)
DÚ - 135/8,9 - první obrazec

čt 8.4. - online hodina 8:55 - 9:40
rozdělení úhlů
PS 140/1

TÝDENNÍ ÚKOL č. 24 - poslat do 16. 4.
M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č. 24.docx (16.35 kB)
nebo v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č. 24.pdf (1.01 MB)

distanční výuka 29.3. - 2.4. 2021

postupně bude vkládáno probrané učivo během jednotlivých hodin
NA HODINY SI PŘIPRAVTE RÝSOVACÍ POTŘEBY, ÚHLOMĚR

po 29.3. - online hodina - 8:00 - 8:45
úhel - přenášení, označení
M6 - úhel - úvod řešení.pdf (1.47 MB)
PS 127/1,2
127.1. řešení.pdf (184.53 kB), 127.2. řešení.pdf (540.14 kB)

út 30.3.  - online hodina 8:55 - 9:40
označení úhlu, osa úhlu M6 zkoušení, osa úhlu 30.3. řešení.pdf (1.74 MB)
PS 127/3,4,5,6 - 127.3. - řešení.pdf (168.5 kB), 127.4. řešení.pdf (220.7 kB),
127.5. řešení.pdf (254.34 kB), 127.6. řešení.pdf (244.31 kB)
domácí úkol - 128/7 - poslat foto do středy 10:00

st 31.3. - online hodina - 10:00 - 10:45
osa úhlu - PS 128/8,9,10 129/12
128.8. - řešení.pdf (287.18 kB), 128.9. - řešení.pdf (260.44 kB), 128.10. řešení.pdf (474.54 kB), 129.12. - řešení.pdf (656.7 kB)

čt 1.4. - velikonoční prázdniny


distanční výuka 22.3. - 26.3. 2021

postupně bude vkládáno probrané učivo během jednotlivých hodin

po 22.3. - online hodina - 8:00 - 8:45
matematický KLOKAN - zadání benjamin 2021 - 6.třída.pdf (501.15 kB)
út 23.3.  - online hodina 8:55 - 9:40

M6 zkoušení. znaky dělitelnosti, DĚLITEL 23.3. řešení.pdf (2.17 MB)
st 24.3. - online hodina - 10:00 - 10:45
největší společný dělitel - slovní úlohy
Dú - slovní úloha č. 5 do zítra 8:55
M6 zkoušení. znaky dělitelnosti 24.3. - řešení.pdf (2.08 MB)

čt 25.3. - online hodina 8:55 - 9:40
M6 zkoušení. společný dělitel 25.3. - řešení.pdf (2.02 MB)

domácí úkol - PS 121/3,4 - do pondělí 29.3.
TÝDENNÍ ÚKOL č. 23 - poslat do 4. 4.
M6 - týdenní úkol č.23.docx (12.6 kB)
nebo v pdf. M6 - týdenní úkol č.23.pdf (706.12 kB)

 

distanční výuka 15.3. - 19.3. 2021

postupně bude vkládáno probrané učivo během jednotlivých hodin
prosím o vytisknutí slovních úloh M6 - násobek, dělitel - slovní úlohy.docx (13 kB)
nebo v pdf. M6 - násobek, dělitel - slovní úlohy.pdf (417.47 kB)

po 15.3. - online hodina - 8:00 - 8:45

nejmeší společný násobek - slovní úlohy M6 - nejmenší společný násobek - slovní úlohy 15.3. řešení.pdf (1.97 MB)

út 16.3.  - online hodina 8:55 - 9:40
slovní úlohy - M6 - Nejmenší společný násobek 16.3. řešení.pdf (2.12 MB)

st 17.3. - online hodina - 10:00 - 10:45
největší společný dělitel M6 - dělitel 17.3. - řešení.pdf (1.48 MB)

PS 120/1a) - h) 120.1. řešení.pdf (968.88 kB)
domácí úkol 120/1 i) - l) do pondělí 8:00


čt 18.3. - online hodina 8:55 - 9:40

znaky dělitelnosti, násobek, dělitel  - opakování
TÝDENNÍ ÚKOL č. 22
M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.22.docx (14.07 kB)
nebo v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.22.pdf (1 MB)

 

 

distanční výuka 8.3. - 12.3. 2021 - není - jarní prázdniny

možnost individuálních konzultacípřes teams

distanční výuka 1.3. - 5.3. 2021

postupně bude vkládáno probrané učivo během jednotlivých hodin
po 22.2. - online hodina - 8:00 - 8:45
nejmenší společný násobek - (716.7 kB)

PS 114/1,2 114.1. - řešení.pdf (796.9 kB), 114.2. - řešení.pdf (294.43 kB)


út 23.2.  - online hodina 8:55 - 9:40
M6 zkoušení. znaky dělitelnosti 2.3. - řešení.pdf (1.62 MB)
PS 115/3, 4a)b) 115.3. - řešení.pdf (165.78 kB), 115.4. - řešení.pdf (262.95 kB)
st 24.2. - online hodina - 10:00 - 10:45
nejmenší společný násobek- slovní úlohy -
M6 zkoušení. znaky dělitelnosti, slovní úlohy 3.3..pdf (1.69 MB)

PS 115/4 c)d)
domácí úkol 115/4 - e) - h) - poslat foto do zítra 9:00
čt 25.2. - online hodina 8:55 - 9:40
nejmenší společný násobek PS 116/5 116.5. řešení.pdf (605.48 kB)
M6 zkoušení. znaky dělitelnosti 4.3.řešení.pdf (1.15 MB)

TÝDENNÍ ÚKOL č. 21 - poslat do 19. 3. 
M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.21.docx (13.01 kB)
nebo v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.21.pdf (532.33 kB)

distanční výuka 22.2. - 26.2. 2021

postupně bude vkládáno probrané učivo během jednotlivých hodin
po 22.2. - online hodina - 8:00 - 8:45
prvočísla, rozklad na součin prvočísel PS 109/1,2,3,4,5
109.1. - řešení.pdf (142.28 kB), 109.2. - řešení.pdf (140.76 kB), 109.3. - řešení.pdf (126.72 kB), 109.4. - řešení.pdf (207.25 kB)
út 23.2.  - NENÍ online hodina 8:55 - 9:40
M6 - samostatná práce 23.2..docx (11.13 kB) nebo v pdf.
M6 - samostatná práce 23.2..pdf (406.22 kB)  - poslat do středy

st 24.2. - online hodina - 10:00 - 10:45
znaky dělitelnosti, prvočísla
M5 - zkoušení 24.2. - procvičování - řešení.pdf (1.43 MB)

čt 25.2. - online hodina 8:55 - 9:40
prvočísla. rozklad na prvočísla PS/109/5, 110/6
109.5. - řešení.pdf (366.89 kB), 110.6. - řešení.pdf (421.39 kB)
domácí úkol 111/8 - poslat do 1.3. do 8:00


TÝDENNÍ ÚKOL č. 20 - poslat do 5.3.
M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.20.docx (13.32 kB)
nebo v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.20.pdf (1009.31 kB)


distanční výuka 15.2. - 19.2. 2021

 

postupně bude vkládáno probrané učivo během jednotlivých hodin
M6 - Prvočísla do 1000 - tabulka.pdf (378.79 kB)

po 15.2.- online hodina - 8 - 8:45
M6 zkoušení. znaky dělitelnosti 15.2. - řešení.pdf (1.39 MB)
DÚ - PS 106/4 poslat foto
út 16.2.  -
online hodina 8:55 - 9:40
M6 zkoušení. znaky dělitelnosti 16.2. - řešení.pdf (1.05 MB)
znaky dělitelnosti -

přehled: M6 - ZNAKY DĚLITELNOSTI - přehled.pdf (760.48 kB)

PS 106/6,7

st 17.2. - online hodina - 10 - 10:45
opakování - zlomky a desetinná čísla


čt 18.2. - online hodina 8:55 - 9:40
rozklad na součin prvočísel, znaky dělitelnosti
M6 - rozklad na součin prvočísel 18.2..pdf (941.59 kB)
106.8. řešení.pdf (185.62 kB)
domácí úkol - PS 107/10

 

TÝDENNÍ ÚKOL č. 19 - poslat do 26.2.
M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.19.docx (12.96 kB)
v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.19.pdf (540.45 kB)

 

distanční výuka 8.2. - 12.2. 2021
postupně bude vkládáno probrané učivo během jednotlivých hodin
M6 - Prvočísla do 1000 - tabulka.pdf (378.79 kB)

po 8.2.- online hodina - 8 - 8:45
M6 zkoušení 8.2. - řešení.pdf (1.33 MB)
násobek a dělite, čísla soudělná a nesoudělná
PS 102/9,10,11 102.9. řešení.pdf (155.93 kB), 102.10. řešení.pdf (154.83 kB)
102.11.řešení.pdf (244.17 kB)
DOMÁCÍ ÚKOL - PS 102/11 h), i), j) 102/12 - poslat foto


út 9.2.  -
online hodina 8:55 - 9:40
dělitelnost 2,5,10
M6 - zkoušení, znaky dělitelnosti 9.2. -řešení.pdf (1.53 MB)


st 10.2. - online hodina - 10 - 10:45
dělitelnost 3,9,6
M6 zkoušení. znaky dělitelnosti 10.2. řešení.pdf (1.85 MB)

čt 11.2. - online hodina 8:55 - 9:40
dělitelnost 4
PS 106/1,2 106.1. -řešení.pdf (298.93 kB), 106.2. - řešení.pdf (197.04 kB)
M6 zkoušení. znaky dělitelnosti 11.2. - řešení.pdf (1.56 MB)

TÝDENNÍ ÚKOL č. 18  bude vložen - poslat do 19.2.
M6 TÝDENNÍ ÚKOL Č.18.docx (13.09 kB) nebo v pdf.
M6 TÝDENNÍ ÚKOL Č.18.pdf (651.2 kB)


distanční výuka 1.2. - 5.2. 2021

po 1.2.- online hodina - 8 - 8:45
násobek a dělitel - úvod -
M6 opakování, dělitel, násobek - zápis 1.2..pdf (1.17 MB)

PS 101/1,2
101.1. řešení.pdf (285.12 kB),101.2. řešení.pdf (201.28 kB)

út 2.2.  - online hodina 8:55 - 9:40
PS 101/3,4

st 3.2. - online hodina - 10 - 10:45
dělitel, násobek
M6 zkoušení, dělitel 3.2. - řešení.pdf (1.3 MB)

PS 101/5,6 102/8
101.6. řešení.pdf (329.33 kB)

čt 4.2. - online hodina 8:55 - 9:40
násobek, dělitel, prvočíslo, čísla souděkná a nesoudělná
M6 4.2. zkoušení, prvočíslo, čísla soudělná a nesoudělná -řešení.pdf (1.44 MB)


TÝDENNÍ ÚKOL č. 17 - poslat do 12.2.
M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č. 17.docx (12.4 kB)
nebo v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č. 17.pdf (415.39 kB)

distanční výuka 25. 1. - 28. 1. 2021

po 25. 1.- online hodina - 8 - 8:45
písemné dělení, převody jednotek, periodická čísla
PS 88/10

út 26. 1.  - online hodina 8:55 - 9:40
slovní úlohy s desetinnými čísly PS 89/11,12,13
aritmetický průměr

 

st 27.1. - online hodina - 10 - 10:45
aritmetický průměr - výpočet

 

čt 28.1. - online hodina 8:55 - 9:40
aritmetická průměr PS 92/1,2 93/3,4,5,6
TÝDENNÍ ÚKOL č. 16 - poslat do 5.2.
TÝDENNÍ ÚKOL č 16.docx (13.41 kB)
nebo v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č 16.pdf (654.41 kB)


 

distanční výuka 18. 1. - 22. 1. 2021

po 18. 1.- online hodina - 8 - 8:45
písemné dělení desetinných čísel PS 81/6, 7

út 19. 1.  - online hodina 8:55 - 9:40
písemné dělení, slovní úlohy PS 82/8,9
dělení desetinných čísel PS 2.díl 85/1, 86/2a)

st 20.1. - online hodina - 10 - 10:45
početní operace s desetinnými čísly

čt 21.1. - online hodina 8:55 - 9:40
slovní úlohy  PS 86/3, 87/4,5,6
88/8
M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č. 15.docx (12.01 kB) nebo v pdf.
M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č. 15.pdf (408.14 kB)     poslat do 29.1.

distanční výuka 11. 1. - 15. 1. 2021

po 11. 1.- online hodina - 8 - 8:45

početní operace s desetinnými čísly, zlomky
písemné dělení desetinných čísel
DÚ - PS 79/1 c,d,e,f

út 12. 1.  - online hodina 8:55 - 9:40
početní operace s desetinnými čísly

st 13.1. - online hodina - 10 - 10:45
dělení desetiiných čísel

čt 14.1. - online hodina 8:55 - 9:40

týdenní úkol č. 14 -   termín odevzdání pátek 22.1. poslat foto, skenování, soubor na email, WhatsApp
M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č. 14.docx (15.79 kB) nebo M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č. 14.pdf (840.16 kB)

 

distanční výuka 4. 1. - 8. 1. 2021

po 4. 1.- online hodina - 8 - 8:45
desetinná čísla - početní operace, dělení desetinných čísel
zadání týdenního úkolu č. 12 - nahoře u týdenních úkolů

 

út 5. 1.  - online hodina 8:55 - 9:40
dělení přirozených čísel

st 6.1. - online hodina - 10 - 10:45
- desetinná čísla - početní operace - slovní úlohy

čt 7.1. - online hodina 8:55 - 9:40

týdenní úkol č. 13 -   termín odevzdání pátek 15.1. poslat foto, sekn, soubor
M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.13.docx (13.14 kB)
pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.13.pdf (409.99 kB)


 

 

distanční výuka 23. 11. - 27. 11. 2020

po 23. 11. - online hodina - 8 - 8:45
desetinná čísla - početní operace, násobení desetinného čísla číslem přirozeným
 

út 24. 11.  - online hodina 8:55 - 9:40
desetinná čísla - početní operace - násobení desetinných čísel
PS 60/5,6

st 25. 11. - online hodina - 10 - 10:45
- desetinná čísla - početní operace - opakování - zkoušení
 PS 60/8,9,10

čt 26. 11 - online hodina 8:55 - 9:40
desetinná čísla, zlomky - procvičování, PS 61/11, 12, 13
domácí úkol - 61/15 - přinést v pondělí do školy
týdenní úkol č. 9 - M6 - týdenní úkol č. 9.docx (11.7 kB) nebo v pdf.
M6 - týdenní úkol č. 9.pdf (406.66 kB)  termín odevzdání 4. 12.

 

distanční výuka 16. 11. - 20. 11. 2020

po 16. 11. - online hodina - 8 - 8:45
desetinná čísla zaokrouhlování, sčítání, násobení 10, 100, 1000 ...
DÚ PS 59/1 - poslat foto

út 17. 11.  - není výuka - státní svátek

st 18. 11. - online hodina - 10 - 10:45
- písemné sčítání a odčítání desetinných čísel - slovní úlohy
násobení 10, 100, 1000.., dělení 10, 100, 1000 ...

čt 19. 11 - online hodina 8:55 - 9:40
desetinná čísla, zlomky - procvičování
týdenní úkol č. 8 - M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.8.pdf (411.33 kB) -  termín odevzdání 27.11.

 

 

 

distanční výuka 9. 11. - 13. 11. 2020

po 9. 11. - online hodina - 8 - 8:45
písemné sčítání a odčítání desetinných čísel
PS 51/12, 52/13,

út 10. 11. - online hodina - 8:55 - 9:40
početní operace s desetinnými čísly - procvičování
PS 52/14, 15, 16
domácí úkol 53/17

st 11. 11. - online hodina - 10 - 10:45
- písemné sčítání a odčítání desetinných čísel
PS  52/16, 17

čt 12. 11 - online hodina 8:55 - 9:40
desetinná čísla, zlomky - procvičování
PS 54/21, 23
týdenní úkol č. 7 - M6 - týdenní úkol č.7.docx (13.9 kB)


 

distanční výuka 2. 11. - 6. 11. 2020
po 2.11. online hodina 8 - 8:45
- opakování zápis desetinných čísel, desetinný zlomek, porovnávání
M6 - Desetinná čísla - opakování.pdf (966.18 kB)
 
do ŠS

- zaokrouhlování desetinných čísel
M6 - Zaokrouhlování desetinných čísel.pdf (396.81 kB)
do ŠS

- domácí cvičení - vypracovat do daného termínu 3.11. a poslat na email  M6 - zaokrouhlování, přirozená a desetinná čísla.pdf (746.98 kB)

út 3.11. online hodina

- porovnávání desetinných čísel PS 47/13, 48/14,15,16,18
- zaokrouhlování desetinných čísel - PS 50/1,2 a)b) dodělat c) d)

st 4.11. online hodina 8 - 8:45
- opakování - zlomky
- zaokrouhlování desetinných čísel PS 50/3,4,5                                     
5. 11.online hodina 8:55 - 9:40
sčítání a odčítání desetinných čísel  zpaměti

M6 - sčítání a odčítání.pdf (750.16 kB) v hodině do školního sešitu

PS 50/6, 51/8, 51/9, 51/10, 51/11

pá 6. 11. online hodina 8 - 8:45
písemné sčítání a odčítání desetinných čísel
týdenní úkol  - vypracovat a poslat do pátku 13. 11. na email

 M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.6.docx (14.04 kB) 

 

rozdělení do skupin na týdenní úkoly:

M6 - rozdělení do skupin.pdf (101.84 kB)

1. M6 - týdenní úkol 1..pdf (427.76 kB) termín 18.9.

2. M6 - týdenní úkol 2.docx (16.49 kB) termín 25.9.(29.9.)

3. M6 - týdenní úkol 3..docx (15.17 kB) termín 5.10.

4. M6 - týdenní úkol 4..docx (14.58 kB) termín 9.10.

5. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.5.docx (19.59 kB) nebo
v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.5.pdf (146.09 kB)  termín 23.10.
6. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.6.docx (14.04 kB)  termín 13.11.
     v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.6.pdf (107.73 kB)

7. M6 - týdenní úkol č.7.docx (13.9 kB)  termín 20. 11.
a v pdf. M6 - týdenní úkol č.7.pdf (643.79 kB)

8. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.8.pdf (411.33 kB)

9. M6 - týdenní úkol č. 9.docx (11.7 kB) nebo
v pdf.M6 - týdenní úkol č. 9.pdf (406.66 kB)

10.M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č. 10.docx (17.8 kB)

11. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.11.pdf (656.62 kB)

12. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.12.docx (14.07 kB) nebo
v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.12.pdf (647.49 kB) úkoly odevzdáte foto, sken

13. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.13.docx (13.14 kB) nebo v pdf.
M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.13.pdf (409.99 kB)

14. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č. 14.docx (15.79 kB) nebo v pdf.
M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č. 14.pdf (840.16 kB)

15. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č. 15.docx (12.01 kB) nebo v pdf.
M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č. 15.pdf (408.14 kB)

16. TÝDENNÍ ÚKOL č 16.docx (13.41 kB)
nebo v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č 16.pdf (654.41 kB)

17. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č. 17.docx (12.4 kB)
nebo v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č. 17.pdf (415.39 kB)

18. M6 TÝDENNÍ ÚKOL Č.18.docx (13.09 kB)
nebo v pdf. M6 TÝDENNÍ ÚKOL Č.18.pdf (651.2 kB)

19. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.19.docx (12.96 kB)

nebo v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.19.pdf (540.45 kB)

20. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.20.docx (13.32 kB)

nebo v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.20.pdf (1009.31 kB)

21.M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.21.docx (13.01 k
nebo v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.21.pdf (532.33 kB)

distanční výuka 19.10. - 23. 10. 2020
po - porovnávání zlomků, desetinná čísla, PS 43/22
M6 - Porovnávání zlomků.pdf (645.62 kB)
Desetinná čísla.pdf (50.46 kB)

út - PS 43/23,24,25
    - desetiiná čísla - zápis desetinného čísla, desetinný zlomek, číselná osa
      PS 46/1,2,3,4,5

st


 

Stránky tříd

Svátek

Svátek má Jaromír

Aktuální počasí

dnes, sobota 24. 9. 2022
zataženo 16 °C 7 °C
neděle 25. 9. slabý déšť 15/9 °C
pondělí 26. 9. slabý déšť 14/7 °C
úterý 27. 9. slabý déšť 12/5 °C

Aktuální teplota

24.9.2022 18:39

Aktuální teplota:

15 °C

Vlhkost:

65,1 %

Rosný bod:

8,5 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 103
TÝDEN: 1282
CELKEM: 960086

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Září víno vaří - říjen víno pijem.

Pranostika na akt. den

Úhory orej hluboko, budeš mít slámu vysoko.

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku online

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Lyžařský kurz 2014 Pernink