Menu
ZŠ Mutějovice
Základní školaMutějovice

Matematika

 

22. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.22.docx (14.07 kB)
nebo v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.22.pdf (1 MB)

23. M6 - týdenní úkol č.23.docx (12.6 kB)
nebo v pdf.M6 - týdenní úkol č.23.pdf (706.12 kB),

24. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č. 24.docx (16.35 kB)
nebo v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č. 24.pdf (1.01 MB)

25.  M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.25.docx (650.37 kB),
nebo v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.25.pdf (242.01 kB)

26. M6 - týdenní úkol č. 26.pdf (216.63 kB)

27. M6 . TÝDENNÍ ÚKOL Č.27.docx (544.4 kB)
nebo v pdf. M6 . TÝDENNÍ ÚKOL Č.27.pdf (230.32 kB)

28. M6 - týdenní úkol č.28.docx (1.1 MB)
nebo v pdf. M6 - týdenní úkol č.28.pdf (264.44 kB)

distanční výuka 10.5. - 14.5. 2021

postupně bude vkládáno probrané učivo během jednotlivých hodin
NA HODINY SI PŘIPRAVTE RÝSOVACÍ POTŘEBY, ÚHLOMĚR

po 10.5. - online hodina - 8:00 - 8:45
znaky dělitelnosti - opakování M6 - DĚLITELNOST 10.5..pdf (357.08 kB)
početní operace s úhly PS 170/5,171/6
170.5. řešení.pdf (363.47 kB), 171.6. - řešení.pdf (689.55 kB)


út 11.5.  - online hodina 8:55 - 9:40

dělitelnost - opakování PS 176/10,11,12,13,14
176.10. - řešení.pdf (408.51 kB), 176.11. - řešení.pdf (378.62 kB), 176.12. - řešení.pdf (385.18 kB), 176.13. - řešení.pdf (246.54 kB), 176.14. - řešení.pdf (322.36 kB)

dobrovolný úkol - PS 177/16,17 poslat dnes do 19:00

st 12.5. - online hodina - 11:50 - 12:35
početní operace s úhly PS 171/6,7,8, 172/9,10

171.6. - řešení.pdf (689.55 kB)
172.9. řešení.pdf (619.3 kB), 172.10. řešení.pdf (328.61 kB)pá 14.5. - online hodina 8:55 - 9:40
početní operace s úhly M6 - úhly v trojúhelníku 14.5. řešení.pdf (754.49 kB)
PS 172/11, 173/12,14
172.11. řešení.pdf (588.46 kB),
173.14. řešení.pdf (176.18 kB), 173.12. řešení.pdf (626.05 kB)

TÝDENNÍ ÚKOL č. 29 - dostanete vytisknutý v pondělí 17.5.

prezenční výuka 3.5. - 7.5. 2021
úhly, osová souměrnost, dělitelnost

distanční výuka 26.4. - 30.4. 2021

postupně bude vkládáno probrané učivo během jednotlivých hodin
NA HODINY SI PŘIPRAVTE RÝSOVACÍ POTŘEBY, ÚHLOMĚR

po 26.4. - online hodina - 8:00 - 8:45
velikost úhlu - stupně, minuty - M6 - velikost úhlu 26.4. zápis do sešitu.pdf (1.08 MB)
úhly souhlasné a střídavé PS 149/4, 150/5, 162/5
149.4. řešení.pdf (358.5 kB), 150.5. - řešení.pdf (326.04 kB), 162.5. - řešení.pdf (309.36 kB)
Dú 162/5c) poslat foto


út 27.4.  - online hodina 8:55 - 9:40
početní sčítání a odčítání úhlů - M6 - Početní operace s úhly 27.4. - zápis.pdf (1.34 MB)
PS 156/4, 162/6 - 156.4. - řešení.pdf (447.95 kB), 162.6. řešení.pdf (212.09 kB)


st 28.4. - online hodina - 11:50 - 12:35
početní násobení a dělení úhlů, dvojice úhlů - výpočty
M6 - Početní násobení a dělení úhlů 28.4. - řešení.pdf (1.34 MB)
PS 162/7,8 163/9a)b) - 162.7. - řešení.pdf (183.61 kB), 162.8. - řešení.pdf (393.76 kB), 163.9. - řešení.pdf (336.63 kB)pá 30.4. - online hodina 8:55 - 9:40
úhly v trojúhelníku - M6 - úhly 30.4. - řešení.pdf (1.54 MB)
PS 163/9 - 163.9. - řešení.pdf (482.08 kB)

TÝDENNÍ ÚKOL č. 27 - poslat do 7.5. -M6 . TÝDENNÍ ÚKOL Č.27.docx (544.4 kB)
nebo v pdf. M6 . TÝDENNÍ ÚKOL Č.27.pdf (230.32 kB)

distanční výuka 19.4. - 23.4. 2021

postupně bude vkládáno probrané učivo během jednotlivých hodin
NA HODINY SI PŘIPRAVTE RÝSOVACÍ POTŘEBY, ÚHLOMĚR

po 19.4. - online hodina - 8:00 - 8:45
násobení a dělení úhlů M6 - násobení a dělení úhlů 19.4. řešení.pdf (1.16 MB)
PS 149/1
Dú - 149/2

út 20.4.  - online hodina 8:55 - 9:40
rýsování úhlů bez použití úhloměru Sestrojování úhlů bez použití úhloměru 20.4..pdf (244.08 kB)
PS 146/11

st 21.4. - online hodina - 11:50 - 12:35
úhly souhlasné a střídavé

pá 23.4. - online hodina 8:55 - 9:40
úhly - násobení, dělení, úhly souhlasné, střídavé PS 155/1,2, 161/1,2,3,4
155.1. řešení.pdf (300.18 kB), 155.2. - řešení.pdf (344.83 kB), 161.1. řešení.pdf (286 kB), 161.2. řešení.pdf (220.99 kB), 161.3. - řešení.pdf (318.81 kB), 161.4. - řešení.pdf (244.99 kB)


TÝDENNÍ ÚKOL č. 26 - poslat do 30. 4. - M6 - týdenní úkol č. 26.pdf (216.63 kB)

distanční výuka 12.4. - 16.4. 2021

postupně bude vkládáno probrané učivo během jednotlivých hodin
NA HODINY SI PŘIPRAVTE RÝSOVACÍ POTŘEBY, ÚHLOMĚR

po 12.4. - online hodina - 8:00 - 8:45
úhly vrcholové a vedlejší - M6 - úhly vedlejší a vrcholové 12.4..pdf (215.09 kB)
PS 143/1,2 143.1. - řešení.pdf (223.29 kB), 143.2. řešení.pdf (166.18 kB)
DÚ - dodělat 143/2 b,c


út 13.4.  - online hodina 8:55 - 9:40
úhly vedlejší a vrcholové PS 144/3,4,5,6
144.3. řešení.pdf (233.98 kB),144.4. řešení.pdf (389.07 kB),144.5. řešení.pdf (262.34 kB), 144.6. - řešení.pdf (208.82 kB)

st 14.4. - online hodina - 10:00 - 10:45
grafické sčítání a odčítání úhlů - M6 - grafické sčítání a odčítání úhlů 14.4..pdf (127.66 kB)
PS 140/2 140.2. řešení.pdf (820.93 kB) DÚ - dobělat u cv.b) osy úhlů.


čt 15.4. - online hodina 8:55 - 9:40
úhly vrcholové, vedlejší, rozdělení úhlů
PS 141/3,4,7, 145/7,8,9
141.3. - řešení.pdf (381.88 kB), 141.7. - řešení.pdf (289.99 kB), 145.7. řešení.pdf (271.69 kB), 145.8. - řešení.pdf (347.6 kB), 145.9. - řešení.pdf (180.12 kB)
Dú 145/10 poslat do pondělí 19.4.

TÝDENNÍ ÚKOL č. 25 - poslat do 23. 4. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.25.docx (650.37 kB),
nebo v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.25.pdf (242.01 kB)

 

distanční výuka 5.4. - 9.4. 2021

postupně bude vkládáno probrané učivo během jednotlivých hodin
NA HODINY SI PŘIPRAVTE RÝSOVACÍ POTŘEBY, ÚHLOMĚR

po 5.4. - není online hodina - 8:00 - 8:45
út 6.4.  - online hodina 8:55 - 9:40
měření úhloměrem - M6 - Měření úhlu úhloměrem 6.4. - řešení.pdf (1.15 MB)
PS 133/1,2,3

st 7.4. - online hodina - 10:00 - 10:45
velikost úhlu, měření úhloměrem, osa úhlu PS 134/4,5,6,7
134.4. řešení.pdf (291.5 kB), 134.5. řešení.pdf (277.6 kB),
134.6. řešení.pdf (484.93 kB), 134.7. řešení.pdf (274.27 kB)
DÚ - 135/8,9 - první obrazec

čt 8.4. - online hodina 8:55 - 9:40
rozdělení úhlů
PS 140/1

TÝDENNÍ ÚKOL č. 24 - poslat do 16. 4.
M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č. 24.docx (16.35 kB)
nebo v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č. 24.pdf (1.01 MB)

distanční výuka 29.3. - 2.4. 2021

postupně bude vkládáno probrané učivo během jednotlivých hodin
NA HODINY SI PŘIPRAVTE RÝSOVACÍ POTŘEBY, ÚHLOMĚR

po 29.3. - online hodina - 8:00 - 8:45
úhel - přenášení, označení
M6 - úhel - úvod řešení.pdf (1.47 MB)
PS 127/1,2
127.1. řešení.pdf (184.53 kB), 127.2. řešení.pdf (540.14 kB)

út 30.3.  - online hodina 8:55 - 9:40
označení úhlu, osa úhlu M6 zkoušení, osa úhlu 30.3. řešení.pdf (1.74 MB)
PS 127/3,4,5,6 - 127.3. - řešení.pdf (168.5 kB), 127.4. řešení.pdf (220.7 kB),
127.5. řešení.pdf (254.34 kB), 127.6. řešení.pdf (244.31 kB)
domácí úkol - 128/7 - poslat foto do středy 10:00

st 31.3. - online hodina - 10:00 - 10:45
osa úhlu - PS 128/8,9,10 129/12
128.8. - řešení.pdf (287.18 kB), 128.9. - řešení.pdf (260.44 kB), 128.10. řešení.pdf (474.54 kB), 129.12. - řešení.pdf (656.7 kB)

čt 1.4. - velikonoční prázdniny


distanční výuka 22.3. - 26.3. 2021

postupně bude vkládáno probrané učivo během jednotlivých hodin

po 22.3. - online hodina - 8:00 - 8:45
matematický KLOKAN - zadání benjamin 2021 - 6.třída.pdf (501.15 kB)
út 23.3.  - online hodina 8:55 - 9:40

M6 zkoušení. znaky dělitelnosti, DĚLITEL 23.3. řešení.pdf (2.17 MB)
st 24.3. - online hodina - 10:00 - 10:45
největší společný dělitel - slovní úlohy
Dú - slovní úloha č. 5 do zítra 8:55
M6 zkoušení. znaky dělitelnosti 24.3. - řešení.pdf (2.08 MB)

čt 25.3. - online hodina 8:55 - 9:40
M6 zkoušení. společný dělitel 25.3. - řešení.pdf (2.02 MB)

domácí úkol - PS 121/3,4 - do pondělí 29.3.
TÝDENNÍ ÚKOL č. 23 - poslat do 4. 4.
M6 - týdenní úkol č.23.docx (12.6 kB)
nebo v pdf. M6 - týdenní úkol č.23.pdf (706.12 kB)

 

distanční výuka 15.3. - 19.3. 2021

postupně bude vkládáno probrané učivo během jednotlivých hodin
prosím o vytisknutí slovních úloh M6 - násobek, dělitel - slovní úlohy.docx (13 kB)
nebo v pdf. M6 - násobek, dělitel - slovní úlohy.pdf (417.47 kB)

po 15.3. - online hodina - 8:00 - 8:45

nejmeší společný násobek - slovní úlohy M6 - nejmenší společný násobek - slovní úlohy 15.3. řešení.pdf (1.97 MB)

út 16.3.  - online hodina 8:55 - 9:40
slovní úlohy - M6 - Nejmenší společný násobek 16.3. řešení.pdf (2.12 MB)

st 17.3. - online hodina - 10:00 - 10:45
největší společný dělitel M6 - dělitel 17.3. - řešení.pdf (1.48 MB)

PS 120/1a) - h) 120.1. řešení.pdf (968.88 kB)
domácí úkol 120/1 i) - l) do pondělí 8:00


čt 18.3. - online hodina 8:55 - 9:40

znaky dělitelnosti, násobek, dělitel  - opakování
TÝDENNÍ ÚKOL č. 22
M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.22.docx (14.07 kB)
nebo v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.22.pdf (1 MB)

 

 

distanční výuka 8.3. - 12.3. 2021 - není - jarní prázdniny

možnost individuálních konzultacípřes teams

distanční výuka 1.3. - 5.3. 2021

postupně bude vkládáno probrané učivo během jednotlivých hodin
po 22.2. - online hodina - 8:00 - 8:45
nejmenší společný násobek - (716.7 kB)

PS 114/1,2 114.1. - řešení.pdf (796.9 kB), 114.2. - řešení.pdf (294.43 kB)


út 23.2.  - online hodina 8:55 - 9:40
M6 zkoušení. znaky dělitelnosti 2.3. - řešení.pdf (1.62 MB)
PS 115/3, 4a)b) 115.3. - řešení.pdf (165.78 kB), 115.4. - řešení.pdf (262.95 kB)
st 24.2. - online hodina - 10:00 - 10:45
nejmenší společný násobek- slovní úlohy -
M6 zkoušení. znaky dělitelnosti, slovní úlohy 3.3..pdf (1.69 MB)

PS 115/4 c)d)
domácí úkol 115/4 - e) - h) - poslat foto do zítra 9:00
čt 25.2. - online hodina 8:55 - 9:40
nejmenší společný násobek PS 116/5 116.5. řešení.pdf (605.48 kB)
M6 zkoušení. znaky dělitelnosti 4.3.řešení.pdf (1.15 MB)

TÝDENNÍ ÚKOL č. 21 - poslat do 19. 3. 
M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.21.docx (13.01 kB)
nebo v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.21.pdf (532.33 kB)

distanční výuka 22.2. - 26.2. 2021

postupně bude vkládáno probrané učivo během jednotlivých hodin
po 22.2. - online hodina - 8:00 - 8:45
prvočísla, rozklad na součin prvočísel PS 109/1,2,3,4,5
109.1. - řešení.pdf (142.28 kB), 109.2. - řešení.pdf (140.76 kB), 109.3. - řešení.pdf (126.72 kB), 109.4. - řešení.pdf (207.25 kB)
út 23.2.  - NENÍ online hodina 8:55 - 9:40
M6 - samostatná práce 23.2..docx (11.13 kB) nebo v pdf.
M6 - samostatná práce 23.2..pdf (406.22 kB)  - poslat do středy

st 24.2. - online hodina - 10:00 - 10:45
znaky dělitelnosti, prvočísla
M5 - zkoušení 24.2. - procvičování - řešení.pdf (1.43 MB)

čt 25.2. - online hodina 8:55 - 9:40
prvočísla. rozklad na prvočísla PS/109/5, 110/6
109.5. - řešení.pdf (366.89 kB), 110.6. - řešení.pdf (421.39 kB)
domácí úkol 111/8 - poslat do 1.3. do 8:00


TÝDENNÍ ÚKOL č. 20 - poslat do 5.3.
M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.20.docx (13.32 kB)
nebo v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.20.pdf (1009.31 kB)


distanční výuka 15.2. - 19.2. 2021

 

postupně bude vkládáno probrané učivo během jednotlivých hodin
M6 - Prvočísla do 1000 - tabulka.pdf (378.79 kB)

po 15.2.- online hodina - 8 - 8:45
M6 zkoušení. znaky dělitelnosti 15.2. - řešení.pdf (1.39 MB)
DÚ - PS 106/4 poslat foto
út 16.2.  -
online hodina 8:55 - 9:40
M6 zkoušení. znaky dělitelnosti 16.2. - řešení.pdf (1.05 MB)
znaky dělitelnosti -

přehled: M6 - ZNAKY DĚLITELNOSTI - přehled.pdf (760.48 kB)

PS 106/6,7

st 17.2. - online hodina - 10 - 10:45
opakování - zlomky a desetinná čísla


čt 18.2. - online hodina 8:55 - 9:40
rozklad na součin prvočísel, znaky dělitelnosti
M6 - rozklad na součin prvočísel 18.2..pdf (941.59 kB)
106.8. řešení.pdf (185.62 kB)
domácí úkol - PS 107/10

 

TÝDENNÍ ÚKOL č. 19 - poslat do 26.2.
M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.19.docx (12.96 kB)
v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.19.pdf (540.45 kB)

 

distanční výuka 8.2. - 12.2. 2021
postupně bude vkládáno probrané učivo během jednotlivých hodin
M6 - Prvočísla do 1000 - tabulka.pdf (378.79 kB)

po 8.2.- online hodina - 8 - 8:45
M6 zkoušení 8.2. - řešení.pdf (1.33 MB)
násobek a dělite, čísla soudělná a nesoudělná
PS 102/9,10,11 102.9. řešení.pdf (155.93 kB), 102.10. řešení.pdf (154.83 kB)
102.11.řešení.pdf (244.17 kB)
DOMÁCÍ ÚKOL - PS 102/11 h), i), j) 102/12 - poslat foto


út 9.2.  -
online hodina 8:55 - 9:40
dělitelnost 2,5,10
M6 - zkoušení, znaky dělitelnosti 9.2. -řešení.pdf (1.53 MB)


st 10.2. - online hodina - 10 - 10:45
dělitelnost 3,9,6
M6 zkoušení. znaky dělitelnosti 10.2. řešení.pdf (1.85 MB)

čt 11.2. - online hodina 8:55 - 9:40
dělitelnost 4
PS 106/1,2 106.1. -řešení.pdf (298.93 kB), 106.2. - řešení.pdf (197.04 kB)
M6 zkoušení. znaky dělitelnosti 11.2. - řešení.pdf (1.56 MB)

TÝDENNÍ ÚKOL č. 18  bude vložen - poslat do 19.2.
M6 TÝDENNÍ ÚKOL Č.18.docx (13.09 kB) nebo v pdf.
M6 TÝDENNÍ ÚKOL Č.18.pdf (651.2 kB)


distanční výuka 1.2. - 5.2. 2021

po 1.2.- online hodina - 8 - 8:45
násobek a dělitel - úvod -
M6 opakování, dělitel, násobek - zápis 1.2..pdf (1.17 MB)

PS 101/1,2
101.1. řešení.pdf (285.12 kB),101.2. řešení.pdf (201.28 kB)

út 2.2.  - online hodina 8:55 - 9:40
PS 101/3,4

st 3.2. - online hodina - 10 - 10:45
dělitel, násobek
M6 zkoušení, dělitel 3.2. - řešení.pdf (1.3 MB)

PS 101/5,6 102/8
101.6. řešení.pdf (329.33 kB)

čt 4.2. - online hodina 8:55 - 9:40
násobek, dělitel, prvočíslo, čísla souděkná a nesoudělná
M6 4.2. zkoušení, prvočíslo, čísla soudělná a nesoudělná -řešení.pdf (1.44 MB)


TÝDENNÍ ÚKOL č. 17 - poslat do 12.2.
M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č. 17.docx (12.4 kB)
nebo v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č. 17.pdf (415.39 kB)

distanční výuka 25. 1. - 28. 1. 2021

po 25. 1.- online hodina - 8 - 8:45
písemné dělení, převody jednotek, periodická čísla
PS 88/10

út 26. 1.  - online hodina 8:55 - 9:40
slovní úlohy s desetinnými čísly PS 89/11,12,13
aritmetický průměr

 

st 27.1. - online hodina - 10 - 10:45
aritmetický průměr - výpočet

 

čt 28.1. - online hodina 8:55 - 9:40
aritmetická průměr PS 92/1,2 93/3,4,5,6
TÝDENNÍ ÚKOL č. 16 - poslat do 5.2.
TÝDENNÍ ÚKOL č 16.docx (13.41 kB)
nebo v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č 16.pdf (654.41 kB)


 

distanční výuka 18. 1. - 22. 1. 2021

po 18. 1.- online hodina - 8 - 8:45
písemné dělení desetinných čísel PS 81/6, 7

út 19. 1.  - online hodina 8:55 - 9:40
písemné dělení, slovní úlohy PS 82/8,9
dělení desetinných čísel PS 2.díl 85/1, 86/2a)

st 20.1. - online hodina - 10 - 10:45
početní operace s desetinnými čísly

čt 21.1. - online hodina 8:55 - 9:40
slovní úlohy  PS 86/3, 87/4,5,6
88/8
M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č. 15.docx (12.01 kB) nebo v pdf.
M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č. 15.pdf (408.14 kB)     poslat do 29.1.

distanční výuka 11. 1. - 15. 1. 2021

po 11. 1.- online hodina - 8 - 8:45

početní operace s desetinnými čísly, zlomky
písemné dělení desetinných čísel
DÚ - PS 79/1 c,d,e,f

út 12. 1.  - online hodina 8:55 - 9:40
početní operace s desetinnými čísly

st 13.1. - online hodina - 10 - 10:45
dělení desetiiných čísel

čt 14.1. - online hodina 8:55 - 9:40

týdenní úkol č. 14 -   termín odevzdání pátek 22.1. poslat foto, skenování, soubor na email, WhatsApp
M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č. 14.docx (15.79 kB) nebo M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č. 14.pdf (840.16 kB)

 

distanční výuka 4. 1. - 8. 1. 2021

po 4. 1.- online hodina - 8 - 8:45
desetinná čísla - početní operace, dělení desetinných čísel
zadání týdenního úkolu č. 12 - nahoře u týdenních úkolů

 

út 5. 1.  - online hodina 8:55 - 9:40
dělení přirozených čísel

st 6.1. - online hodina - 10 - 10:45
- desetinná čísla - početní operace - slovní úlohy

čt 7.1. - online hodina 8:55 - 9:40

týdenní úkol č. 13 -   termín odevzdání pátek 15.1. poslat foto, sekn, soubor
M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.13.docx (13.14 kB)
pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.13.pdf (409.99 kB)


 

 

distanční výuka 23. 11. - 27. 11. 2020

po 23. 11. - online hodina - 8 - 8:45
desetinná čísla - početní operace, násobení desetinného čísla číslem přirozeným
 

út 24. 11.  - online hodina 8:55 - 9:40
desetinná čísla - početní operace - násobení desetinných čísel
PS 60/5,6

st 25. 11. - online hodina - 10 - 10:45
- desetinná čísla - početní operace - opakování - zkoušení
 PS 60/8,9,10

čt 26. 11 - online hodina 8:55 - 9:40
desetinná čísla, zlomky - procvičování, PS 61/11, 12, 13
domácí úkol - 61/15 - přinést v pondělí do školy
týdenní úkol č. 9 - M6 - týdenní úkol č. 9.docx (11.7 kB) nebo v pdf.
M6 - týdenní úkol č. 9.pdf (406.66 kB)  termín odevzdání 4. 12.

 

distanční výuka 16. 11. - 20. 11. 2020

po 16. 11. - online hodina - 8 - 8:45
desetinná čísla zaokrouhlování, sčítání, násobení 10, 100, 1000 ...
DÚ PS 59/1 - poslat foto

út 17. 11.  - není výuka - státní svátek

st 18. 11. - online hodina - 10 - 10:45
- písemné sčítání a odčítání desetinných čísel - slovní úlohy
násobení 10, 100, 1000.., dělení 10, 100, 1000 ...

čt 19. 11 - online hodina 8:55 - 9:40
desetinná čísla, zlomky - procvičování
týdenní úkol č. 8 - M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.8.pdf (411.33 kB) -  termín odevzdání 27.11.

 

 

 

distanční výuka 9. 11. - 13. 11. 2020

po 9. 11. - online hodina - 8 - 8:45
písemné sčítání a odčítání desetinných čísel
PS 51/12, 52/13,

út 10. 11. - online hodina - 8:55 - 9:40
početní operace s desetinnými čísly - procvičování
PS 52/14, 15, 16
domácí úkol 53/17

st 11. 11. - online hodina - 10 - 10:45
- písemné sčítání a odčítání desetinných čísel
PS  52/16, 17

čt 12. 11 - online hodina 8:55 - 9:40
desetinná čísla, zlomky - procvičování
PS 54/21, 23
týdenní úkol č. 7 - M6 - týdenní úkol č.7.docx (13.9 kB)


 

distanční výuka 2. 11. - 6. 11. 2020
po 2.11. online hodina 8 - 8:45
- opakování zápis desetinných čísel, desetinný zlomek, porovnávání
M6 - Desetinná čísla - opakování.pdf (966.18 kB)
 
do ŠS

- zaokrouhlování desetinných čísel
M6 - Zaokrouhlování desetinných čísel.pdf (396.81 kB)
do ŠS

- domácí cvičení - vypracovat do daného termínu 3.11. a poslat na email  M6 - zaokrouhlování, přirozená a desetinná čísla.pdf (746.98 kB)

út 3.11. online hodina

- porovnávání desetinných čísel PS 47/13, 48/14,15,16,18
- zaokrouhlování desetinných čísel - PS 50/1,2 a)b) dodělat c) d)

st 4.11. online hodina 8 - 8:45
- opakování - zlomky
- zaokrouhlování desetinných čísel PS 50/3,4,5                                     
5. 11.online hodina 8:55 - 9:40
sčítání a odčítání desetinných čísel  zpaměti

M6 - sčítání a odčítání.pdf (750.16 kB) v hodině do školního sešitu

PS 50/6, 51/8, 51/9, 51/10, 51/11

pá 6. 11. online hodina 8 - 8:45
písemné sčítání a odčítání desetinných čísel
týdenní úkol  - vypracovat a poslat do pátku 13. 11. na email

 M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.6.docx (14.04 kB) 

 

rozdělení do skupin na týdenní úkoly:

M6 - rozdělení do skupin.pdf (101.84 kB)

1. M6 - týdenní úkol 1..pdf (427.76 kB) termín 18.9.

2. M6 - týdenní úkol 2.docx (16.49 kB) termín 25.9.(29.9.)

3. M6 - týdenní úkol 3..docx (15.17 kB) termín 5.10.

4. M6 - týdenní úkol 4..docx (14.58 kB) termín 9.10.

5. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.5.docx (19.59 kB) nebo
v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.5.pdf (146.09 kB)  termín 23.10.
6. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.6.docx (14.04 kB)  termín 13.11.
     v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.6.pdf (107.73 kB)

7. M6 - týdenní úkol č.7.docx (13.9 kB)  termín 20. 11.
a v pdf. M6 - týdenní úkol č.7.pdf (643.79 kB)

8. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.8.pdf (411.33 kB)

9. M6 - týdenní úkol č. 9.docx (11.7 kB) nebo
v pdf.M6 - týdenní úkol č. 9.pdf (406.66 kB)

10.M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č. 10.docx (17.8 kB)

11. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.11.pdf (656.62 kB)

12. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.12.docx (14.07 kB) nebo
v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.12.pdf (647.49 kB) úkoly odevzdáte foto, sken

13. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.13.docx (13.14 kB) nebo v pdf.
M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.13.pdf (409.99 kB)

14. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č. 14.docx (15.79 kB) nebo v pdf.
M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č. 14.pdf (840.16 kB)

15. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č. 15.docx (12.01 kB) nebo v pdf.
M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č. 15.pdf (408.14 kB)

16. TÝDENNÍ ÚKOL č 16.docx (13.41 kB)
nebo v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č 16.pdf (654.41 kB)

17. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č. 17.docx (12.4 kB)
nebo v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č. 17.pdf (415.39 kB)

18. M6 TÝDENNÍ ÚKOL Č.18.docx (13.09 kB)
nebo v pdf. M6 TÝDENNÍ ÚKOL Č.18.pdf (651.2 kB)

19. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.19.docx (12.96 kB)

nebo v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.19.pdf (540.45 kB)

20. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.20.docx (13.32 kB)

nebo v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.20.pdf (1009.31 kB)

21.M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.21.docx (13.01 k
nebo v pdf. M6 - TÝDENNÍ ÚKOL č.21.pdf (532.33 kB)

distanční výuka 19.10. - 23. 10. 2020
po - porovnávání zlomků, desetinná čísla, PS 43/22
M6 - Porovnávání zlomků.pdf (645.62 kB)
Desetinná čísla.pdf (50.46 kB)

út - PS 43/23,24,25
    - desetiiná čísla - zápis desetinného čísla, desetinný zlomek, číselná osa
      PS 46/1,2,3,4,5

st


 

Stránky tříd

Svátek

Svátek má Medard

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 8. 6. 2023
slabý déšť 23 °C 13 °C
pátek 9. 6. slabý déšť 22/13 °C
sobota 10. 6. slabý déšť 21/12 °C
neděle 11. 6. slabý déšť 19/10 °C

Aktuální teplota

8.6.2023 07:19

Aktuální teplota:

16,1 °C

Vlhkost:

81,2 %

Rosný bod:

12,8 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:109
TÝDEN:864
CELKEM:1020569

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.

Pranostika na akt. den

Po Medardovi ostrá zima už nechodí, ani mráz vinici víc neuškodí.

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku online

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

6.3.2017 Za rok na shledanou...