Menu
ZŠ Mutějovice
Základní školaMutějovice

Český jazyk

rozdělení třídy:

https://flippity.net/rp.php?c=Filip,David,Samuel,Nat%C3%A1lie,Sofie,Martin,Mat%C4%9Bj,Nela,Franti%C5%A1ek,Michaela,Sandra,Jakub,Adam,Luk%C3%A1%C5%A1,Tom%C3%A1%C5%A1,Barbora,Tereza,%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1nka&t=Random%20Name%20Picker

random wheel with names:

https://wordwall.net/resource/38883053

 

5.třída

příprava na závěrečný test (26.5.):

1. mluvnické kategorie (podstatná jména) https://wordwall.net/resource/12066903

2. mluvnické kategorie (slovesa) https://wordwall.net/resource/13192254

                                                        https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

3. shoda přísudku s podmětem https://www.skolasnadhledem.cz/game/14997

                                                      https://www.skolasnadhledem.cz/game/10447

4. doplňování i,í,y,ý https://www.skolasnadhledem.cz/game/4953

                                

10.5.

shoda přísudku s podmětem 1. https://wordwall.net/resource/14527291

                                                 2. https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/znamkovane-diktaty/cviceni3.html

                                                  3. https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/znamkovane-diktaty/cviceni5.html

                                                  

obtížnější učivo:

přísudek slovesný a jmenný se sponou https://wordwall.net/resource/32263239

 

Harry Potter pexeso https://wordwall.net/resource/8554490

slovesný způsob (26.4.)

https://wordwall.net/resource/6336597

https://wordwall.net/resource/12210492

https://wordwall.net/resource/12244628

slovesa (19.4.)

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=643e7becd5bfb

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/slovesa-4-trida

 

1.přídavná jména (příprava na test - 4.4.)

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+P%C5%99%C3%ADdavn%C3%A1+jm%C3%A9na#selid

2. skloňování zájmene já

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Z%C3%A1jmena#selid

3. vyjmenovaná slova

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-vyjmenovana-slova/cviceni-b-l-m-p-s-v-z.html

pranostiky

https://wordwall.net/resource/28565680

 

Skloňování zájmena JÁ (14.3.)

https://wordwall.net/resource/15387040

Přídavná jména - pravopis (14.3.)

https://wordwall.net/resource/27340379

 

zájmena (8.3.)

https://wordwall.net/resource/14178786

https://wordwall.net/resource/14304398

 

přídavná jména tvrdá x měkká (1.3.)

1. https://wordwall.net/resource/11484341

2. https://wordwall.net/resource/10933506

3. https://wordwall.net/resource/30489745

 

přídavná jména tvrdá   https://wordwall.net/resource/13943195

 

Romance o Josefu Ladovi

https://wordwall.net/resource/52348704

přídavná jména

https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=63df765f14cd9

https://wordwall.net/resource/8610569

 

vzory rodu mužského

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/cviceni7A.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/pravopisny-trenazer/cviceni7.html

 

31.1.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/pravopisny-trenazer/cviceni5.html

Doučování:

1. podstatná jména rodu ženského https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/koncovky/cviceni-zena1.html

2. https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/znamkovane-diktaty/cviceni5A.htm

3. https://wordwall.net/resource/11844384

4. https://wordwall.net/resource/31777689

18.1.

Koncovky podstatných jmen - rod střední a ženský

1. známkovaný diktát https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/znamkovane-diktaty/cviceni5A.htm

2. pravopisný trenažér: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/pravopisny-trenazer/cviceni5.html

 

11.1. 

- najdi kořen slova

https://wordwall.net/resource/25235263

https://wordwall.net/resource/25272166

10.1.

předpony s-,z-,vz- 

https://wordwall.net/resource/6709861

opakování: slovní druhy

1. https://wordwall.net/resource/16303293

2. https://wordwall.net/resource/7179014

3.https://wordwall.net/resource/27410906

19.12. 

vyjmenovaná slova https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida

7.12.

1. -n-/-nn- https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/diktaty/cviceni2.html

2. vyjmenovaná slova https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

29.11.

zdvojené hlásky -n-/-nn- 

1. https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/pravopisny-trenazer/cviceni4.html

2. https://wordwall.net/resource/24545678

3. https://wordwall.net/resource/8146060

28.11.

předpony ob-, v- (ě/je)  https://wordwall.net/resource/36632505

21.11. 

předpony s-,z-,vz- https://skolakov.eu/cesky-jazyk-5-trida/predpony-a-predlozky

9.11.

předpony od-, nad-, pod-, roz- https://wordwall.net/resource/6725563

předpona x předložka https://wordwall.net/resource/24516867

                                      https://wordwall.net/resource/36686304

1.11.

předpony roz-, bez-, vz- https://wordwall.net/resource/26204645

                                         https://wordwall.net/resource/36915273 (obtížnější)

předpony x předložky  https://wordwall.net/resource/23234769 (obtížnější)

2.11.

předpony x předložky   https://wordwall.net/resource/23235170 (sešit)

předpony s-, z-, vz- https://wordwall.net/resource/37063649 (osmisměrka)

 

10. - 14.10.

stavba slova https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/stavba-slova-5/stavba-slova/cviceni.html

postup při odvozování slov https://wordwall.net/resource/11910732

rozdíl mezi předponou a předložkou https://wordwall.net/resource/7520424

                                                               https://wordwall.net/resource/36208843

19. - 23.9.

12. - 16.9.

- pravopis u, ú, ů https://wordwall.net/resource/9322014

                             https://wordwall.net/resource/12308939

- tvrdé a měkké souhlásky: https://wordwall.net/resource/6360480

                                             https://wordwall.net/resource/15183963

                                             https://wordwall.net/resource/6237906

- párové souhlásky: https://wordwall.net/resource/14536230

5. - 9.9.

- věta oznamovací, tázací, přací a rozkazovací: https://wordwall.net/resource/6204597

- jména vlastní a obecná https://wordwall.net/resource/5342350 (Bouchni krtka)

                                         https://wordwall.net/resource/29310558

- najdi sebe a své spolužáky https://wordwall.net/resource/33640138

slova nadřazená a podřazená: https://wordwall.net/resource/9157425

                                           https://wordwall.net/resource/6140744

slova mnohoznačná a jednoznačná: https://wordwall.net/resource/9557342

slova protikladná https://wordwall.net/resource/6314575

slova citově zabarvená: https://wordwall.net/resource/8542594

                                       https://wordwall.net/resource/12203940

                                         https://wordwall.net/resource/14851999

slova spisovná a nespisovná: https://wordwall.net/resource/6911560

                                                https://wordwall.net/resource/9886173

 

 

 

 

 

 

 

13. - 17.6

závěrečný test: 

1. koncovky podstatných jmen (vzory) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-zensky-muzsky/cviceni.html

2. shoda přísudku s podmětem https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/znamkovane-diktaty/cviceni5.html

3. určit rod, číslo, pád a vzor u podstatného jména https://wordwall.net/resource/9188904

4. určit osobu, číslo a čas u slovesa https://wordwall.net/resource/8471429

5. určit podmět a přísudek ve větě https://wordwall.net/resource/9560582

6. napsat vzorec souvětí https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/veta-souveti/vetne-vzorce/cviceni1.htm

7. určit slovní druhy https://wordwall.net/resource/11311295

8. vyjmenovaná slova https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=62a738f5ca7b0

 

2.6. - shoda přísudku s podmětem

1. https://wordwall.net/resource/6218853

2. https://wordwall.net/resource/6474217   - obtížnější cvičení

3. https://wordwall.net/resource/9603413

 

25.5. - shoda přísudku s podmětem

1. https://wordwall.net/resource/14527291

2https://wordwall.net/resource/11615642 

3https://wordwall.net/resource/32863539

16. - 20.5.

1. shoda přísudku s podmětem rodu mužského https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/doplnovani-rod-muzsky/cviceni.html

2https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/znamkovane-diktaty/cviceni3.html

3. shoda přísudku s podmětem rodu středního, ženského a mužského

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/doplnovani-rod-stredni-zensky-muzsky/cviceni.html

 

životnost/neživotnost: https://wordwall.net/resource/15032974

                                        https://wordwall.net/resource/11611425

pádyhttps://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/pady-v-pohadkach/cviceni1.htm

shoda přísudku s podmětem rodu ženského: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/doplnovani-rod-zensky/cviceni.html

shoda přísudku s podmětem rodu středního a ženského: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/doplnovani-rod-stredni-a-zensky/cviceni.html

známkované diktáty: 

1. https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/znamkovane-diktaty/cviceni1.html

2. https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/znamkovane-diktaty/cviceni2.html

shoda přísudku s podmětem rodu mužského https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/doplnovani-rod-muzsky/cviceni.html

9.5. - 13.5.

shoda přísudku s podmětem rodu středního: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/doplnovani-rod-stredni/cviceni.html

shoda přísudku s podmětem rodu ženského: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/doplnovani-rod-zensky/cviceni.html

2.5. - 6.5.

základní skladební dvojice: https://wordwall.net/resource/12665244

větný vzorec: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-vety/urcovani-vetnych-vzorcu/cviceni1.htm

25. - 29.4.

- urči čas u sloves: https://wordwall.net/resource/13039457

 

21.4. - rozcvička na začátek hodiny: slovesa v budoucím čase

https://wordwall.net/resource/12917080

- opakování: pády podstatných jmen https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=6260165c3abe8

 

12. 4. - příprava na souhrnný test - vzory podstatných jmen

- známkované diktáty (vzory mužského rodu) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/cviceni7A.htm

- pravopis - koncovky podstatných jmen: https://wordwall.net/resource/12539589

- pravopisný trenažér (viz 1.4.)

8.4. - slovesa 

- slovesné tvary neurčité (pexeso) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/urcite-a-neurcite-tvary/pexeso-slovesa.html

- slovesné tvary určité a neurčité https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/urcite-a-neurcite-tvary/vyhledavani.html

                                                         https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/slovesne-tvary-urcite-a-neurcite/cviceni1.htm

- slovesné tvary jednoduché a složené https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/slovesne-tvary-jednoduche-a-slozene/cviceni1.htm

- mluvnické kategorie https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

1.4.

- vzory: procvičování

- rod střední a ženský https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-a-zensky/cviceni.html

- rod střední, ženský a mužský https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-zensky-muzsky/cviceni.html

- opakování: slovesa

https://wordwall.net/resource/14851688

 

31.3. - ČJ - dopravní výchova

- značky: https://wordwall.net/resource/15165814

                https://wordwall.net/resource/21834428

- Průkaz mladého cyklisty: https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/prukaz-mladeho-cyklisty-testy/test-2-2/01

22.3.

ČJ - čtení: https://wordwall.net/resource/12773591

                  https://wordwall.net/resource/12574532

21. - 25.3.

- vzory podstatných jmen rodu mužského https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/hmyzi-cviciste/cviceni1.html

- pravopis podstaných jmen podle vzoru pán a hrad https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/pravopisny-trenazer/cviceni3.html

- pravopis podstatných jmen podle vzoru pán, hrad, muž, stroj https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/pravopisny-trenazer/cviceni7.html

 

14. - 18.3. 

mužský rod - životnost a neživotnost: https://wordwall.net/resource/11611425

                                                                   https://wordwall.net/resource/9935379

                                                                 https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/zivotnost-nezivotnost/karticky.html

vzory rodu mužského: https://wordwall.net/resource/6508156

                                       https://wordwall.net/resource/13096109

 

4.3. - procvičování podstatných jmen rodu ženského

https://wordwall.net/resource/28646895

https://wordwall.net/resource/12760868

https://wordwall.net/resource/9292405

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/pravopisny-trenazer/cviceni5.html

21. - 25. 2. - vzory rodu ženského

https://wordwall.net/resource/12704670

https://wordwall.net/resource/9918131

https://wordwall.net/resource/9686270

14. - 18.2. - vzory rodu středního

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/cviceni5.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/znamkovane-diktaty/cviceni5A.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/koncovky/cviceni-mesto1.html

https://wordwall.net/resource/11373044

https://wordwall.net/resource/12821937

31.1. - 3.2. 

- procvičte si větné vzorce: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-vety/urcovani-vetnych-vzorcu/cviceni1.htm

- najdi podstatná jména: https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61f67da8a9ef4

- domácí úkol na 1.2. -procvičte si rod podstatných jmen: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/rod-podstatnych-jmen/cviceni1.htm  

- vzory rodu středního: https://wordwall.net/resource/5651043

                                        https://wordwall.net/resource/12324803

                                         https://wordwall.net/resource/9505480

                                         https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/vzory/cviceni1.html

24. - 28.1. 

určujeme u podstatných jmen:

- pády: https://wordwall.net/resource/12069470

- číslo a rod: https://wordwall.net/resource/16673327

17. - 21.1.

- vyjmenovaná slova https://wordwall.net/resource/27700032

- věta jednoduchá a souvětí https://wordwall.net/resource/13149447

- najdi podmět/přísudek https://wordwall.net/resource/16720605

- vzorce souvětí https://wordwall.net/resource/16558991

10. - 14.1.

- podmět a přísudek https://wordwall.net/resource/7239182

- vzorec souvětí: https://wordwall.net/resource/17008723

                             https://wordwall.net/resource/17035973

3. - 7.1.

-podmět a přísudek https://wordwall.net/resource/25428181

- básnička Měsíce https://wordwall.net/resource/10292079

- měsíce https://wordwall.net/resource/12110430

               https://wordwall.net/resource/6548900

               https://wordwall.net/resource/15848634

 

13. - 17. 12. 

vyjmenovaná slova po V

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-v

https://wordwall.net/resource/12906495

https://wordwall.net/resource/15961630

https://wordwall.net/resource/26484160

6. - 10. 12.

diktát - 2021_12_08 15_09 Office Lens (1).jpg (251.78 kB)

vyjmenovaná slova po 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-s

https://wordwall.net/resource/11431681

https://wordwall.net/resource/11635555

29.11. - 3.12.

diktát - 2021_12_01 15_05 Office Lens.jpg (341.08 kB)

vyjmenovaná slova po https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/prezentace/prezentace-P.html

https://wordwall.net/resource/12259506

https://wordwall.net/resource/10357548

https://wordwall.net/resource/7379101

https://wordwall.net/resource/11849283

22. - 26. 11.

diktát - 2021_11_24 15_42 Office Lens.jpg (337.22 kB)

vyjmenovaná slova po M

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/prezentace/prezentace-M.html

https://wordwall.net/resource/12509723

https://wordwall.net/resource/9406116

https://wordwall.net/resource/9497829

15. - 19.11.

vyjmenovaná slova po

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-l

https://wordwall.net/resource/7217480

https://wordwall.net/resource/12401123

8. - 12.11.

bě/bje   https://wordwall.net/resource/7195880

vě/vje/bě/bje    https://wordwall.net/resource/9068751

 

vyjmenovaná slova po 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b

https://wordwall.net/resource/7373186

https://wordwall.net/resource/6133756

https://wordwall.net/resource/6550037

 

1. - 5. 11. 

slovní druhy https://wordwall.net/resource/6197774

                      https://wordwall.net/resource/10871270

předložky x spojky: https://wordwall.net/resource/17188924                       

stavba slova https://wordwall.net/resource/6187064

 

25. - 26.10. 

slovní druhy https://wordwall.net/resource/13192478

 

18. - 22. 10.

slovesa https://wordwall.net/resource/7328165

příslovce https://wordwall.net/resource/15174513

                https://wordwall.net/resource/7489223

příslovce X příd. jména https://wordwall.net/resource/9977999

 

11. - 15. 10.

zájmena a číslovky https://wordwall.net/resource/16801671

zájmena https://wordwall.net/resource/14660957

přídavná jména  https://wordwall.net/resource/14543516

                             https://wordwall.net/resource/14734418

                             https://wordwall.net/resource/15959750

životnost a neživotnost podst. jmen

          https://wordwall.net/resource/12899163

          https://wordwall.net/resource/11964377

         https://wordwall.net/resource/11611425

 

4. - 8.10.

podstatná jména 

rody: https://wordwall.net/resource/15612227

         https://wordwall.net/resource/9880815

pádové otázkyhttps://wordwall.net/resource/12323683

                           https://wordwall.net/resource/8052426

                           https://wordwall.net/resource/11816739

                         https://wordwall.net/resource/10322941

pohádkové postavy: https://wordwall.net/resource/14176356

                                 https://wordwall.net/resource/12072016

   pexeso -  https://wordwall.net/resource/6073176

27.9. - 1.10.

slovní druhy: https://wordwall.net/resource/13957539

                      https://wordwall.net/resource/13972599

                       https://wordwall.net/resource/6013511

    podst.jm. - https://wordwall.net/resource/6513428

 

20. - 24.9.

opakování: https://wordwall.net/resource/21249681

pravopis u,ú,ů: https://wordwall.net/resource/9322014

                         https://wordwall.net/resource/12308939

tvrdé a měkké souhlásky: https://wordwall.net/resource/6360480

                                             https://wordwall.net/resource/15183963

                                             https://wordwall.net/resource/6237906

párové souhlásky: https://wordwall.net/resource/14536230

 

13. - 17.9. 

slova citově zabarvená: https://wordwall.net/resource/8542594

                                       https://wordwall.net/resource/12203940

                                         https://wordwall.net/resource/14851999

slova spisovná a nespisovná: https://wordwall.net/resource/6911560

                                                https://wordwall.net/resource/9886173

hlásky: https://wordwall.net/resource/5298181

 

6. - 10.9.

druhy vět: https://wordwall.net/resource/5705511

podstatná jména vlastní: https://wordwall.net/resource/6562869

slova nadřazená a podřazená: https://wordwall.net/resource/9157425

                                           https://wordwall.net/resource/6140744

slova mnohoznačná a jednoznačná: https://wordwall.net/resource/9557342

slova protikladná https://wordwall.net/resource/6314575

Stránky tříd

Svátek

Svátek má Matouš

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 21. 9. 2023
polojasno 24 °C 12 °C
pátek 22. 9. déšť 16/11 °C
sobota 23. 9. polojasno 18/9 °C
neděle 24. 9. jasno 17/8 °C

Aktuální teplota

21.9.2023 13:43

Aktuální teplota:

21,8 °C

Vlhkost:

67,8 %

Rosný bod:

15,6 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:128
TÝDEN:1026
CELKEM:1035777

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.

Pranostika na akt. den

Je-li na svatého Matouše pěkný den, mají vinaři naději na dobrou sklizeň.

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku online

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Akademie 2013