Menu
ZŠ Mutějovice
Základní školaMutějovice

Matematika

41. školní týden (13. - 17. 6. 2022)

Po: Souhrnné opakování - písemné dělení, pořadí početních operací, prostorová

představivost

PS 20/2

PS 36/30, 31

PS 49/ 2, 4

Út: Souhrnné opakování - slovní úlohy

PS 51/ celá strana bez cvičení 15

St: Skupinová práce

Čt: Skupinová práce

Cv. z M - Desetinná čísla

sčítání, odčítání a zaokrouhlování

Pá: Skupinová práce

______________________________________________________________________________

40. školní týden (6. - 10. 6. 2022)

Po: Počítání s přirozenými čísly

PS celá strana 34/15, 16 a 35/17, 18 a 19

Út: Počítání s přirozenými čísly

PS 35/20, 22, 23

St: Slovní úlohy

PS 35/24 sloupeček a), 25 sloupeček b)

PS 50/1, 2, 3

Čt: Slovní úlohy

PS 50/4, 5, 6

Cv. z M - Desetinná čísla

Práce s PL - k tisku v Teams - 5. třída - Kanál: Matematika

Pá: Písemné dělení

PS 36/26, 27, 28

______________________________________________________________________________

38. školní týden (23. 5. - 27. 5. 2022)

T18 - Souhrnné opakování

termín odevzdání: do 6 6. 2022

Týdenní úkol naleznete k tisku v Teams - 5. třída - Kanál: Matematika

Po: Počítání s přirozenými čísly

PS celá strana 31 (bez cvičení 4)

Út: Počítání s přirozenými čísly

PS celá strana 32

St: Operace s přirozenými čísly

PS 33/3, 4, 5, 6

Čt: Operace s přirozenými čísly

PS 33/7, 8 a PS 34/11, 12

Pá: Školní výlet

______________________________________________________________________________

37. školní týden (16. 5. - 20. 5. 2022)

T17 - Povrch krychle, písemné dělení, zaokrouhlování

termín odevzdání: do 23. 5. 2022

Týdenní úkol naleznete k tisku v Teams - 5. třída - Kanál: Matematika

Po: Povrch krychle, jednotky

PS 46/13, 16

PS 47/1, 2, 3

Út: Jednotky délky, hmotnosti, času, objemu

PS 47/4, 5, 6

St: Jednotky hmotnosti, času, objemu, plochy

PS 48/ 9, 10, 11, 13, 15

Čt: TEST ČŠI

Cv z M. - TEST ČŠI

Pá: Operace s přirozenými čísly

PS 31/ celá strana32/ 9

______________________________________________________________________________

36. školní týden (9. 5. - 13. 5. 2022)

T16 - Rýsování, obsah a osová souměrnost

termín odevzdání: do 16. 5. 2022

Týdenní úkol naleznete k tisku v Teams - 5. třída - Kanál: Matematika

Po: Shodnost 

Práce s PL

Út: Shodnost a osová souměrnost

PS 11/1, 2 a 44/1, 3

St: Osová souměrnost a obvody rovinných útvarů

Práce s PL, PS 38/ celá strana

Čt: Obsahy rovinných útvarů

PS 45/1 - 5

Cv z M. - Zlomek - zápis, porovnávání, geometrická aplikace

PS 37/ celá strana , práce s učebnicí

Pá: Jednotky obsahu

PS 49/12, 31, 14

______________________________________________________________________________

35. školní týden (2. 5 . - 6. 5. 2022)

T15 -  Aritmetický průměr, celá čísla a rýsování

termín odevzdání: do 9. 5. 2022

Týdenní úkol naleznete k tisku v Teams - 5. třída - Kanál: Matematika

Po: Celá čísla v grafech

PS - 3.díl 18/1 19/ celá strana

Út: Odhady velikostí

PS  - 3. díl 26/1

PS - 2. díl 54/1, 2, 3

St: Vzájemná poloha přímek v rovině

PS - 2.díl strana 55/ celá strana

Čt: Vzájemná poloha přímek v prostoru

PS - 2.díl strana 56/ 3,4 a 58/1, 2

Cv z M. - Rýsování

celá strana 41

Pá: Shodnost

PS - 2. díl strana 49 a 50

______________________________________________________________________________

34. školní týden (25. 4. - 29. 4. 2022)

T14 -  Diagramy a grafy

termín odevzdání: do 2. 5. 2022

Týdenní úkol naleznete k tisku v Teams - 5. třída - Kanál: Matematika

Po: Logické úlohy

PS - 3.díl strana 4, pro rychlíky strana 5 (jen 2 vybraná cvičení)

Út: Diagramy a grafy

PS - 3. díl strana 24, 25

Můžeš se podívat i na krátké video ZDE

St: Diagramy a grafy a aritmetický průměr

PS - 3. díl strana  26/1 ,  21/2

Čt: Aritmetický průměr

PS - 3.díl strana 16/2 a 22/1

Cv z M. - Rýsování

celá strana 42

Pá: Celá čísla

PS 17/2, 18/1

______________________________________________________________________________

33. školní týden (18. 4. - 22. 4. 2022)

T13 -  Zlomky a desetinná čísla

termín odevzdání: do 25. 4. 2022

Týdenní úkol naleznete k tisku v Teams - 5. třída - Kanál: Matematika

Po: Velikonoční prázdniny

Út: Diagramy a grafy

PS - 3. díl strana 23

St: Opakování na písemnou práci

  • písemné dělení dvouciferným dělitelem
  • zlomky (desetinné zlomky, vyjádření části z celku)
  • desetinná čísla (zápis čísla, vyjádření na číslené ose, sčítání a odčítání)
  • konstrukce rovinných útvarů, kružnice opsaná nebo vepsaná

Čt: Písemná práce

Cv z M. - Úhel, trojúhelník

Úhel - on-line cvičení ZDE cvičení 1 - 3

Trojúhleník PS 3. díl strana 39/1, 2

Pá: Projektový den

______________________________________________________________________________

32. školní týden (11. 4. - 13. 4. 2022)

T12 - Logické úlohy

termín odevzdání: do 19. 4. 2022

Týdenní úkol naleznete k tisku v Teams - 5. třída - Kanál: Matematika

Po: Práce s grafy

PS 40/1, 2

Získáváme data a tvoříme vlastní graf

Út: Práce s grafy

Získáváme data a tvoříme vlastní graf 

1. Online cvičení - klikni ZDE

2. Online cvičení - klikni ZDE

St: Logické slovní úlohy

PS 45/3

PS 46/1, 2, 3

Čt: Velikonoční prázdniny

Pá: Velikonoční prázdniny

______________________________________________________________________________

31. školní týden (4. 4. - 8. 4. 2022)

T11 - Desetinná čísla 2, konstrukční úlohy

termín odevzdání: do 11. 4. 2022

Týdenní úkol naleznete k tisku v Teams - 5. třída - Kanál: Matematika

Po: Vlastnosti mnohostěnů

PS 31/1, 2 a PS 32/1

Út: Konstrukční úlohy

PS 34/1, 2, 3

St: Nárys a půdorys

Online cvičení ZDE 1

                          ZDE 2

Čt:  Slovní úlohy

PS strana 36 a 37

Cv z M. - Logické úlohy

PS 42/2, 3 a poté strana 44 a 45/2

 

Pá:  Slovní úlohy

PS 35 celá strana a PS 38/1, 2 a šedý sloupeček

______________________________________________________________________________

30. školní týden (28. 3. - 1. 4. 2022)

T10 -Desetinná čísla

termín odevzdání: do 4. 4. 2022

Týdenní úkol naleznete k tisku v Teams - 5. třída - Kanál: Matematika

Po: Zaokrouhlování desetinných čísel

Práce s učebnicí - podklady v Teams

Út: Souhrné opakování zlomky a desetinná čísla

Práce s učebnicí - podklady v Teams

St: Rovnostranný trojúhelník

PS 23/124/2, 3

Čt:  Rovnostranný trojúhelník

PS 24/4, 5 a PS 25/1, 3

Cv z M. - Obovody a obsahy rovinných útvarů

PS 33/2, 4 a PS 34/1 - vždy spočítat i obvod a obsah

Pá:  Aprílový test

______________________________________________________________________________

29. školní týden (21. 3. - 25. 3. 2022)

T9 - Zlomky a desetinná čísla

termín odevzdání: do 28. 3. 2022

Týdenní úkol naleznete k tisku v Teams - 5. třída - Kanál: Matematika

Po: Porovnávání desetinných čísel

PS 28/ celá strana

Út: Porovnávání desetinných čísel

PS 29/ celá strana

St: Desetinná čísla - zaokrouhlování

Práce s PL - k tisku v Teams - 5. třída - Kanál: Matematika

Čt:  Desetinná čísla - opakování

Práce s PL 2 - k tisku v Teams - 5. třída - Kanál: Matematika

Cvičení z Matematiky - Povrch kvádru

PS 63/2, Kahoot

Pá:  Zlomky a desetinná čísla kolem nás

Procvičujeme a opakujeme získané poznatky o desetinných číslech a zlomcích

______________________________________________________________________________

28. školní týden (14. 3. - 18. 3. 2022)

T8 - Zlomky 2

termín odevzdání: do 21. 3. 2022

Týdenní úkol naleznete k tisku v Teams - 5. třída - Kanál: Matematika

Po: Zlomky - vyjádření části z celku

Cvičíme s tablety - Wordwall

      - Kahoot! , dostupné do 20. 3. do 20 hodin

                         PIN: 04149946

Doděláme cvičení z PL z minulého týdne

Út: Zlomky - slovní úlohy

 Slovní úlohy z PL z minulého týdne

 Píšeme další příklady do školního sešitu

St:  Zlomky - PL- opakování

v pondělí 14. 3. vložím na Teams

Čt:  Desetinná čísla

PS 27/ celá strana

Cvičení z Matematiky - Povrch kvádru

PS 62/2, 3PS 63/2

Pá: Smíšené číslo

PS 22/2, 3, 4

27. školní týden (7. 3. - 11. 3. 2022)

T7 - Zlomky

termín odevzdání: do 14. 3. 2022

Týdenní úkol naleznete k tisku v Teams - 5. třída - Kanál: Matematika

Po: Desetinné zlomky

PS 20/ celá strana PS 21/ 1, 2 

Út: Desetinné zlomky

PS 21/5, 6

Práce s PL - Porovnávání zlomků a jejich rozšiřování 

Dostupné k tisku v Teams - 5. třída - kanál: Matematika

St:  Porovnávání zlomků, rozšiřování zlomků

Práce s PL - Porovnávání zlomků a jejich rozšiřování

Čt:  Vyjádření části z celku

PS 21/3, 4 a práce s PL - Vyjádření části z celku

Cvičení z Matematiky - Povrch kvádru

PS 62/3 a  PS 63/2

Pá: Matematický klokan

______________________________________________________________________________

26. školní týden (28. 2. - 4. 3. 2022)

T6 - Rovnoběžníky

termín odevzdání: do 7. 3. 2022

Týdenní úkol naleznete k tisku v Teams - 5. třída - Kanál: Matematika

Po: Zlomky 

PS 18/ celá strana

Út:  Masopust

St:  Zlomky - slovní úlohy

PS 17/ 1, 2 PS 19/1

Čt:  Zlomky - slovní úlohy

PS 19/3, 4, 5 

Cvičení z Matematiky - Pracovní list: Povrch krychle (ke stažení v Teams)

Pá: Zlomky - slovní úlohy

PS 19/2

______________________________________________________________________________

25. školní týden (21. - 25. 2. 2022)

T5 - Písemné dělení - slovní úlohy

termín odevzdání: do 28. 2. 2022

Týdenní úkol naleznete k tisku v Teams - 5. třída - Kanál: Matematika

Po: Rovnoběžníky - čtverec, obdélník

PS 14/ celá strana

Hrajeme si s plastelínou a špejlemi

Út:  Rovnoběžníky - kosočtverec, kosodelník

PS 15/1, 2

PS 16/1, 2

St:  Konstrukce - čtverce, obdélníku

               Práce s PL

Čt:  Druhy čar

PS 9/1

PS 10/1, 2

Cvičení z Matematiky - Povrch krychle a kvádru

PS 60/3

PS 61/1

Pá: Rýsujeme ornamenty, tangram

PS 16/3, 4

Poskládej si svůj tangram: ZDE

______________________________________________________________________________

24. školní týden (14. - 18. 2. 2022)

T4 - Roznásobení sčítanců, písemné dělení

termín odevzdání: do 21. 2. 2022

Týdenní úkol naleznete k tisku v Teams - 5. třída - Kanál: Matematika

Po: Písemné dělení se zbytkem a Valentýnská matematika

PS 11/1

Út:  Roznásobení sčítanců (distributivní zákon)

PS 12 celá strana

St:  Roznásobení sčítanců

               PS 13/1, 2, 3, 4

Čt:  Písemné dělení dvouciferným dělitelem se zbytkem

PS 11/2 (příklady počítat na papír nebo do školního sešitu)

Cvičení z Matematiky - Objem a povrch krychle

PS 59/1

Pá: Písemné dělení dvouciferným dělitelem se zbytkem

PS 8/3

PS 11/3

______________________________________________________________________________

22. školní týden (31. 1. - 3. 2. 2022)

T3 - velká čísla, termín odevzdání: do 14. 2. 2022

Týdenní úkol naleznete k tisku v Teams - 5. třída - Kanál: Matematika

Po: Opakování - římská čísla, pamětné počítání

Práce s PL

Út:  Písemné dělení dvojciferným dělitelem

Dodělávání příkladů v PS do strany 8

St:  Písemné násobení dvouciferným činitelem

               Dodělávání příkladů v PS do strany 8

Čt:  Přirozená čísla větší než milion - písemné násobení (procvičování)

    Pracují s PL – Přirozená čísla větší než milion - písemné násobení

(taktéž nahráno k tisku v Teams - 5. ročník - Kanál: Matematika)

______________________________________________________________________________

21. školní týden (24. - 28. 1. 2022)

T2 - písemné dělení, termín odevzdání: do 31. 1. 2022

Týdenní úkol naleznete k tisku v Teams - 5. třída - Kanál: Matematika

Po: Písemné dělení dvojciferným dělitelem - slovní úlohy

PS 2. díl 4/2 a 6/1, 2

Út:  Písemné dělení dvojciferným dělitelem

PS 7/ 3 – počítat samostatně na kostičkovaný papír nebo jen tak do školního sešitu, kdo by byl rychlejší může i 7/4

St:  Opakování – Písemné násobení dvouciferným činitelem

               Pracují s PL – Písemné násobení dvojciferným činitelem

    (taktéž nahráno k tisku v Teams - 5. ročník - Kanál: Matematika)

Čt:  Písemné dělení dvojciferným dělitelem

                  PS 7/4 poslední tři příklady

                  PS 8/2 

Cvičení z Matematiky - Sítě těles

PIN: 05588706

 PIN: 04736434

Pá: Opakování – Písemné sčítání a odčítání

                 Práce s PL – Počítání s milionem

(naleznete k tisku v Teams - 5. ročník - Kanál: Matematika)

______________________________________________________________________________

20. školní týden (17. - 21. 1. 2022)

Od tohoto týdne budu dětem zadávat týdenní domácí práci k procvičování probíraného učiva.

T1 - OBVOD mnohoúhelníků, termín odevzdání: do 24. 1. 2022

Po: Obvod mnohoúhelníkú

PS 60/1

PS 61/1

PS 63/ 1, 2

Út:  Dělení dvojciferným dělitelem

PS 2. díl 3/2 

Postup písemného dělení (dlouhý zápis) zde: VIDEO

St:   Dělení dvojciferným dělitelem 

PS 2. díl 4/1

Čt:   Dělení dvojciferným dělitelem 

PS 2. díl 4/1

Cv z M 

Osa úhlu, vzájemná poloha přímek - práce do školního sešitu

Pá:   Dělení dvojciferným dělitelem - zkrácený zápis

PS 2. díl 7/1, 2

Postup písemného dělení (zkrácený zápis) zde: VIDEO

______________________________________________________________________________

19. školní týden (10. - 14. 1. 2022)

Sledujte prosím zadání domácích úkolů v Bakalářích ve složce DOMÁCÍ ÚKOLY

Po: Přirozená čísla větší než milion - písemné násobení

PS 53/2

PS 55/2, 3

PS 56/1

Út:  Přirozená čísla větší než milion - písemné dělení

PS 56/2, 3

St:   Přirozená čísla větší než milion - písemné násobení a dělení

PS 57/1, 2 pro rychlíky cv. 3

Čt:   Opakování na písemnou práci

- zaokrouhlování, pořadí početních operací, převody jednotek

Cv z M 

Úhel, osa úhlu - práce do školního sešitu

Pá:   Pololetní písemná práce

______________________________________________________________________________

18. školní týden (3. - 7. 1. 2022)

Sledujte prosím zadání domácích úkolů v Bakalářích ve složce DOMÁCÍ ÚKOLY

Po: Přirozená čísla větší než milion

 úvod a seznámení s názvy řádů

Út:  Přirozená čísla větší než milion - zápis čísel, porovnávání

PS 47/2

PS 48/1 a 3

St:   Přirozená čísla větší než milion - zaokrouhlování

PS 49/2 a 49/3 

Domácí práce 50/1, 2

Čt:   Přirozená čísla větší než milion - vyznačení na číselné ose

PS 50/3 a 51/1

Cv z M 

PS 50/4 pak Kahoot! - odkaz dostane zastupující vyučující

Pá:   Přirozená čísla větší než milion - písemné sčítání a odčítání

PS 52/2 a 53/1

______________________________________________________________________________

16. a 17. školní týden (13. - 20. 12. 2021)

Sledujte prosím zadání domácích úkolů v Bakalářích ve složce DOMÁCÍ ÚKOLY

Po: Geometrie - Šestiúhleník, konstrukce pravidelného šestiúhelníku

PS 44/1

Na volný list papíru narýsuj pravidelný šestiúhleník na kružnici o poloměru r = 6 cm

návod konstrukce na videu ZDE

Út:  Geometrie - pravidelný šestiúhleník

PS 46/1, 2, 3

St:   Kruh, kružnice

práce s PL - předání po domluvě

Čt:   Kružnice - hrátky s kružnicí

práce s PL - předání po domluvě

Pá:   Grafické sčítání a odčítání úseček

práce zadána do školního sešitu - předání po domluvě

Po - 19. 12.:   Souřadnice bodů

Připomenutí a procvičování souřadnic - klikni ZDE

Práce s PL - předání po domluvě

______________________________________________________________________________

15. školní týden (6. - 10. 12. 2021)

Sledujte prosím zadání domácích úkolů v Bakalářích ve složce DOMÁCÍ ÚKOLY

Po: Geometrie - Průsečík přímek, střed strany a osa úsečky

 práce do sešitu 

Út:  Geometrie - Úhel - pravý a přímý

práce do sešitu

podívej se na video: Matýskova matematika - úhel

Zahraj si Kahoot! klikni na mě herní PIN: 01566677

St:   Kostrukce čtverce, obdélníku

práce s PL - na vyžádání mohu zaslat

Čt:   Konstrukce čtverce, obdélníku a jejich úhlopříček

práce s PL - na vyžádání mohu zaslat

Pá:   Konstrukce trojúhelníku

práce s PL - na vyžádání mohu zaslat

______________________________________________________________________________

14. školní týden (29. - 3. 12. 2021)

Sledujte prosím zadání domácích úkolů v Bakalářích ve složce DOMÁCÍ ÚKOLY

Po: Peněžní deník

dokončení práce s PL

Út:  Jízdní řády

práce s PL, domácí práce 9/1

St:   Geometrie - Přímka, polomřímka, bod, úsečka

práce s PL

Čt:   Geometrie - Rovnoběžky, kolmice 

PS 43/2, práce s PL

Pá:   Geometrie - Průsečík přímek, střed strany a osa úsečky

Práce s PL

můžeš se podívat na video: https://www.youtube.com/watch?v=D_8iXKkjw38

______________________________________________________________________________

13. školní týden (22. - 26. 11. 2021)

Sledujte prosím zadání domácích úkolů v Bakalářích ve složce DOMÁCÍ ÚKOLY

Po: Převody jednotek hmotnosti

PS 41/4

PS 42/2

Zahraj si Kahoot! klikni na mě a napiš herní PIN: 09281268

(Lze hrát do neděle 28. 11. do 20 hodin.)

Út:  Převody jednotek času 

PS 42/4

Procvičujeme on-line: klikni na mě vyplň a pošli foto splněného úkolu na e-mail nebo přes WhatsApp.

St:   Souhrnné procvičování - převody jednotek

práce s PL  (na vyžádání zašlu nebo po domluvě k vyzvednutí ve škole)

Čt:   Převody jednotek

práce s PL a Kahoot!

Pá:   Peněžní deník

Práce s PL

______________________________________________________________________________

12. školní týden (15. - 19. 11.)

 

Po: Opakujeme na čtvrtletní práci

PS 40/1, 3

PS 42/3 a 43/3

Út:  Čtvrtletní písemná práce    

St:   Státní svátek  

Čt:   Jednotky objemu

PS 36/1

PS 37/1, 2, 3

Pá: Jednotky objemu

PS 38/ celá strana

______________________________________________________________________________

11. školní týden (8. - 12. 11.)

 

Po: Počítání se závorkami

PS 24/1, 2, 3

Út:  Tělesa, síť těles - krychle a kvádr     

PS 26/1

St:    Síť těles - hranol, válec, jehlan   

PS 28/1 a PS 30/1

Čt:    Síť těles - lepíme modely těles

PS 32/2, 3 PS 35/1

https://wordwall.net/cs/resource/14544010/t%C4%9Blesa

Pá: ředitelské volno

10. školní týden (1. - 5. 11.)

 

Po: Opakování - písemné počítání

PS 23/3

PS 24/1, 2

Út:        

PS 25/1, 2, 3

St:          

PS strana 27 

Čt:     PS celá strana 29 

Pá: Procvičování počítání na PC

https://www.liveworksheets.com/en84678fj,

pracovní list jde event. i vytisknout

               Vše co je potřeba spočítat písemně psát na samostatný papír

_____________________________________________________________________

9. školní týden (25. - 29. 10.)

 

Po: Vtipné počítání (660.33 kB) - zde k tisku

_____________________________________________________________________

8. školní týden (18. - 22. 10.)

 

Po: Asociativní zákon pro sčítání a násobení

PS 18/1, 2, 3 a 19/1

Út: Asociativní zákon pro sčítání a násobení

PS 19/2, 3 

St: Asociativní zákon pro sčítání a násobení

PS 20/1, 2 a  21/1

Domácí práce 21/2

Čt: M Práce s grafem - on-line zde: Grafy

     CvM Pořadí matematických operací - Výhodné počítání (617.91 kB)

Pá: Test ČŠI

_____________________________________________________________________

7. školní týden (11. - 15. 10.)

 

Po: KALIBRO

Út: Rýsování - trojúhelník, čtverec, obdélník

St: Tělesa

Čt: M Tělesa

     CvM Pořadí početních operací

Pá: Tělesa

_____________________________________________________________________

6. školní týden (4. - 8. 10.)

 

Po: Převody jednotek času

Práce s pracovním listem, zde: Převody (828.15 kB)

Út: Převody jednotek hmotnosti

Práce s pracovním listem

St: Převody jednotek objemu

Práce s pracovním listem, domácí práce zde: Jednotky objemu a času (251.24 kB)

Čt: M Rýsování - kolmice, rovnoběžky, pracovní list zde: Rýsování (95.06 kB)

     CvM Slovní úlohy

Pá: Rýsování - obdélník, čtverec

_____________________________________________________________________

5. školní týden (27. - 1. 10.)

 

Po: Zaokrouhlování 

PS 11/1

PS 11/2, 3, 4 jen první dva sloupečky

Út: Státní svátek

St: Rovnoběžné a kolmé přímky

PS 10/1

      Kostrukce čtverce, obdélníku a trojúhelníku

PS 10/3

PS 12/4, rýsování do školního sešitu

Čt: M Kostrukce čtverce, obdélníku a trojúhelníku

Rýsování do školního sešitu

     CvM Slovní úlohy, písemné početní operace do milionu

Pá: Zlomek 

Práce s pracovním listem

 

4. školní týden (20. - 24. 9.)

 

Po: Písemné násobení

PS 16/2 

Možnost on-line procvičování: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

Út: Obvod a obsah čtverce a obdélníku

PS 14/3, práce s PL Obvod a obsah1 (363 kB) 

St: Práce ve skupinách  - měření

práce s PL Obvod a obsah2 (383.87 kB)

Čt: M Pojmy z geometrie

PS 10/2

     CvM Počítáme sllovní úlohy 

Ulohy2 (239.78 kB)

Domácí práce - vymysli jednoduchou slovní úlohu podobnou těm z PL

Pá: práce s PL Střed úsečky (374.21 kB)

     Domácí práce: Domácí úkol - obvod a obsah obdélníku (čtverce) (60.41 kB) 

___________________________________________________________

3. školní týden (13. - 17. 9.)

 

Po: Pořadí výpočtů, závorky

PS 9/2  a 14/4 

Možnost on-line procvičování: 

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-poradi-operaci-zavorky-2-uroven/8647

Út: Jedeme na dopravní hřiště

St: Písemné násobení a dělení

Piš na papír Písemné násobení a dělení (12.77 kB)

PS 15/2

Čt: Plavání

Pá: PS 16/1 a 16/2 (jen 6 příkladů)

_____________________________________________________________________

2. školní týden (6. - 10. 9.)

 

Po: PS 3/ 1, 2, 3 (pro rychlíky), 4 (sloupeček 2, 3, 4)

Út: PS 4/15/2

opakování převodů jednotek délky 

      PS 5/1

St: PS 6/1, 2 + práce s pracovním listem - barevné počítání

Čt: PS 13/1, 2 a 15/1 

Pá: Pracovní list - sčítání a odčítání do milionu

 

 

 

 

Stránky tříd

Svátek

Aktuální počasí

dnes, středa 6. 7. 2022
slabý déšť 21 °C 12 °C
čtvrtek 7. 7. déšť 14/11 °C
pátek 8. 7. slabý déšť 18/9 °C
sobota 9. 7. slabý déšť 19/12 °C

Aktuální teplota

6.7.2022 06:33

Aktuální teplota:

14,5 °C

Vlhkost:

76,8 %

Rosný bod:

10,5 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 53
TÝDEN: 467
CELKEM: 944124

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když dne ubývá, horka přibývá.

Pranostika na akt. den

V červenci křepelka volá: Pojďte žít! Pojďte žit! Za pět peněz! Za pět peněz!

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku online

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie