Menu
ZŠ Mutějovice
Základní školaMutějovice

Český jazyk

rozdělení třídy:

https://flippity.net/rp.php?c=Filip,David,Samuel,Nat%C3%A1lie,Sofie,Martin,Mat%C4%9Bj,Nela,Franti%C5%A1ek,Michaela,Sandra,Jakub,Adam,Luk%C3%A1%C5%A1,Tom%C3%A1%C5%A1,Barbora,Tereza,%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1nka&t=Random%20Name%20Picker

5.třída

19. - 23.9.

12. - 16.9.

- pravopis u, ú, ů https://wordwall.net/resource/9322014

                             https://wordwall.net/resource/12308939

- tvrdé a měkké souhlásky: https://wordwall.net/resource/6360480

                                             https://wordwall.net/resource/15183963

                                             https://wordwall.net/resource/6237906

- párové souhlásky: https://wordwall.net/resource/14536230

5. - 9.9.

- věta oznamovací, tázací, přací a rozkazovací: https://wordwall.net/resource/6204597

- jména vlastní a obecná https://wordwall.net/resource/5342350 (Bouchni krtka)

                                         https://wordwall.net/resource/29310558

- najdi sebe a své spolužáky https://wordwall.net/resource/33640138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. - 17.6

závěrečný test: 

1. koncovky podstatných jmen (vzory) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-zensky-muzsky/cviceni.html

2. shoda přísudku s podmětem https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/znamkovane-diktaty/cviceni5.html

3. určit rod, číslo, pád a vzor u podstatného jména https://wordwall.net/resource/9188904

4. určit osobu, číslo a čas u slovesa https://wordwall.net/resource/8471429

5. určit podmět a přísudek ve větě https://wordwall.net/resource/9560582

6. napsat vzorec souvětí https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/veta-souveti/vetne-vzorce/cviceni1.htm

7. určit slovní druhy https://wordwall.net/resource/11311295

8. vyjmenovaná slova https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=62a738f5ca7b0

 

2.6. - shoda přísudku s podmětem

1. https://wordwall.net/resource/6218853

2. https://wordwall.net/resource/6474217   - obtížnější cvičení

3. https://wordwall.net/resource/9603413

 

25.5. - shoda přísudku s podmětem

1. https://wordwall.net/resource/14527291

2https://wordwall.net/resource/11615642 

3https://wordwall.net/resource/32863539

16. - 20.5.

1. shoda přísudku s podmětem rodu mužského https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/doplnovani-rod-muzsky/cviceni.html

2https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/znamkovane-diktaty/cviceni3.html

3. shoda přísudku s podmětem rodu středního, ženského a mužského

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/doplnovani-rod-stredni-zensky-muzsky/cviceni.html

 

životnost/neživotnost: https://wordwall.net/resource/15032974

                                        https://wordwall.net/resource/11611425

pádyhttps://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/pady-v-pohadkach/cviceni1.htm

shoda přísudku s podmětem rodu ženského: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/doplnovani-rod-zensky/cviceni.html

shoda přísudku s podmětem rodu středního a ženského: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/doplnovani-rod-stredni-a-zensky/cviceni.html

známkované diktáty: 

1. https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/znamkovane-diktaty/cviceni1.html

2. https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/znamkovane-diktaty/cviceni2.html

shoda přísudku s podmětem rodu mužského https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/doplnovani-rod-muzsky/cviceni.html

9.5. - 13.5.

shoda přísudku s podmětem rodu středního: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/doplnovani-rod-stredni/cviceni.html

shoda přísudku s podmětem rodu ženského: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/shoda-prisudku-s-podmetem/doplnovani-rod-zensky/cviceni.html

2.5. - 6.5.

základní skladební dvojice: https://wordwall.net/resource/12665244

větný vzorec: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-vety/urcovani-vetnych-vzorcu/cviceni1.htm

25. - 29.4.

- urči čas u sloves: https://wordwall.net/resource/13039457

 

21.4. - rozcvička na začátek hodiny: slovesa v budoucím čase

https://wordwall.net/resource/12917080

- opakování: pády podstatných jmen https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=6260165c3abe8

 

12. 4. - příprava na souhrnný test - vzory podstatných jmen

- známkované diktáty (vzory mužského rodu) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/cviceni7A.htm

- pravopis - koncovky podstatných jmen: https://wordwall.net/resource/12539589

- pravopisný trenažér (viz 1.4.)

8.4. - slovesa 

- slovesné tvary neurčité (pexeso) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/urcite-a-neurcite-tvary/pexeso-slovesa.html

- slovesné tvary určité a neurčité https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/urcite-a-neurcite-tvary/vyhledavani.html

                                                         https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/slovesne-tvary-urcite-a-neurcite/cviceni1.htm

- slovesné tvary jednoduché a složené https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/slovesne-tvary-jednoduche-a-slozene/cviceni1.htm

- mluvnické kategorie https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

1.4.

- vzory: procvičování

- rod střední a ženský https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-a-zensky/cviceni.html

- rod střední, ženský a mužský https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-zensky-muzsky/cviceni.html

- opakování: slovesa

https://wordwall.net/resource/14851688

 

31.3. - ČJ - dopravní výchova

- značky: https://wordwall.net/resource/15165814

                https://wordwall.net/resource/21834428

- Průkaz mladého cyklisty: https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/prukaz-mladeho-cyklisty-testy/test-2-2/01

22.3.

ČJ - čtení: https://wordwall.net/resource/12773591

                  https://wordwall.net/resource/12574532

21. - 25.3.

- vzory podstatných jmen rodu mužského https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/hmyzi-cviciste/cviceni1.html

- pravopis podstaných jmen podle vzoru pán a hrad https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/pravopisny-trenazer/cviceni3.html

- pravopis podstatných jmen podle vzoru pán, hrad, muž, stroj https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/pravopisny-trenazer/cviceni7.html

 

14. - 18.3. 

mužský rod - životnost a neživotnost: https://wordwall.net/resource/11611425

                                                                   https://wordwall.net/resource/9935379

                                                                 https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/zivotnost-nezivotnost/karticky.html

vzory rodu mužského: https://wordwall.net/resource/6508156

                                       https://wordwall.net/resource/13096109

 

4.3. - procvičování podstatných jmen rodu ženského

https://wordwall.net/resource/28646895

https://wordwall.net/resource/12760868

https://wordwall.net/resource/9292405

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/pravopisny-trenazer/cviceni5.html

21. - 25. 2. - vzory rodu ženského

https://wordwall.net/resource/12704670

https://wordwall.net/resource/9918131

https://wordwall.net/resource/9686270

14. - 18.2. - vzory rodu středního

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/cviceni5.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/znamkovane-diktaty/cviceni5A.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/koncovky/cviceni-mesto1.html

https://wordwall.net/resource/11373044

https://wordwall.net/resource/12821937

31.1. - 3.2. 

- procvičte si větné vzorce: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-vety/urcovani-vetnych-vzorcu/cviceni1.htm

- najdi podstatná jména: https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61f67da8a9ef4

- domácí úkol na 1.2. -procvičte si rod podstatných jmen: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/rod-podstatnych-jmen/cviceni1.htm  

- vzory rodu středního: https://wordwall.net/resource/5651043

                                        https://wordwall.net/resource/12324803

                                         https://wordwall.net/resource/9505480

                                         https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/vzory/cviceni1.html

24. - 28.1. 

určujeme u podstatných jmen:

- pády: https://wordwall.net/resource/12069470

- číslo a rod: https://wordwall.net/resource/16673327

17. - 21.1.

- vyjmenovaná slova https://wordwall.net/resource/27700032

- věta jednoduchá a souvětí https://wordwall.net/resource/13149447

- najdi podmět/přísudek https://wordwall.net/resource/16720605

- vzorce souvětí https://wordwall.net/resource/16558991

10. - 14.1.

- podmět a přísudek https://wordwall.net/resource/7239182

- vzorec souvětí: https://wordwall.net/resource/17008723

                             https://wordwall.net/resource/17035973

3. - 7.1.

-podmět a přísudek https://wordwall.net/resource/25428181

- básnička Měsíce https://wordwall.net/resource/10292079

- měsíce https://wordwall.net/resource/12110430

               https://wordwall.net/resource/6548900

               https://wordwall.net/resource/15848634

 

13. - 17. 12. 

vyjmenovaná slova po V

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-v

https://wordwall.net/resource/12906495

https://wordwall.net/resource/15961630

https://wordwall.net/resource/26484160

6. - 10. 12.

diktát - 2021_12_08 15_09 Office Lens (1).jpg (251.78 kB)

vyjmenovaná slova po 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-s

https://wordwall.net/resource/11431681

https://wordwall.net/resource/11635555

29.11. - 3.12.

diktát - 2021_12_01 15_05 Office Lens.jpg (341.08 kB)

vyjmenovaná slova po https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/prezentace/prezentace-P.html

https://wordwall.net/resource/12259506

https://wordwall.net/resource/10357548

https://wordwall.net/resource/7379101

https://wordwall.net/resource/11849283

22. - 26. 11.

diktát - 2021_11_24 15_42 Office Lens.jpg (337.22 kB)

vyjmenovaná slova po M

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/prezentace/prezentace-M.html

https://wordwall.net/resource/12509723

https://wordwall.net/resource/9406116

https://wordwall.net/resource/9497829

15. - 19.11.

vyjmenovaná slova po

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-l

https://wordwall.net/resource/7217480

https://wordwall.net/resource/12401123

8. - 12.11.

bě/bje   https://wordwall.net/resource/7195880

vě/vje/bě/bje    https://wordwall.net/resource/9068751

 

vyjmenovaná slova po 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-b

https://wordwall.net/resource/7373186

https://wordwall.net/resource/6133756

https://wordwall.net/resource/6550037

 

1. - 5. 11. 

slovní druhy https://wordwall.net/resource/6197774

                      https://wordwall.net/resource/10871270

předložky x spojky: https://wordwall.net/resource/17188924                       

stavba slova https://wordwall.net/resource/6187064

 

25. - 26.10. 

slovní druhy https://wordwall.net/resource/13192478

 

18. - 22. 10.

slovesa https://wordwall.net/resource/7328165

příslovce https://wordwall.net/resource/15174513

                https://wordwall.net/resource/7489223

příslovce X příd. jména https://wordwall.net/resource/9977999

 

11. - 15. 10.

zájmena a číslovky https://wordwall.net/resource/16801671

zájmena https://wordwall.net/resource/14660957

přídavná jména  https://wordwall.net/resource/14543516

                             https://wordwall.net/resource/14734418

                             https://wordwall.net/resource/15959750

životnost a neživotnost podst. jmen

          https://wordwall.net/resource/12899163

          https://wordwall.net/resource/11964377

         https://wordwall.net/resource/11611425

 

4. - 8.10.

podstatná jména 

rody: https://wordwall.net/resource/15612227

         https://wordwall.net/resource/9880815

pádové otázkyhttps://wordwall.net/resource/12323683

                           https://wordwall.net/resource/8052426

                           https://wordwall.net/resource/11816739

                         https://wordwall.net/resource/10322941

pohádkové postavy: https://wordwall.net/resource/14176356

                                 https://wordwall.net/resource/12072016

   pexeso -  https://wordwall.net/resource/6073176

27.9. - 1.10.

slovní druhy: https://wordwall.net/resource/13957539

                      https://wordwall.net/resource/13972599

                       https://wordwall.net/resource/6013511

    podst.jm. - https://wordwall.net/resource/6513428

 

20. - 24.9.

opakování: https://wordwall.net/resource/21249681

pravopis u,ú,ů: https://wordwall.net/resource/9322014

                         https://wordwall.net/resource/12308939

tvrdé a měkké souhlásky: https://wordwall.net/resource/6360480

                                             https://wordwall.net/resource/15183963

                                             https://wordwall.net/resource/6237906

párové souhlásky: https://wordwall.net/resource/14536230

 

13. - 17.9. 

slova citově zabarvená: https://wordwall.net/resource/8542594

                                       https://wordwall.net/resource/12203940

                                         https://wordwall.net/resource/14851999

slova spisovná a nespisovná: https://wordwall.net/resource/6911560

                                                https://wordwall.net/resource/9886173

hlásky: https://wordwall.net/resource/5298181

 

6. - 10.9.

druhy vět: https://wordwall.net/resource/5705511

podstatná jména vlastní: https://wordwall.net/resource/6562869

slova nadřazená a podřazená: https://wordwall.net/resource/9157425

                                           https://wordwall.net/resource/6140744

slova mnohoznačná a jednoznačná: https://wordwall.net/resource/9557342

slova protikladná https://wordwall.net/resource/6314575

Stránky tříd

Svátek

Svátek má Jaromír

Aktuální počasí

dnes, sobota 24. 9. 2022
zataženo 17 °C 7 °C
neděle 25. 9. slabý déšť 15/9 °C
pondělí 26. 9. slabý déšť 14/7 °C
úterý 27. 9. slabý déšť 12/5 °C

Aktuální teplota

24.9.2022 19:27

Aktuální teplota:

13,6 °C

Vlhkost:

71,8 %

Rosný bod:

8,6 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 114
TÝDEN: 1293
CELKEM: 960097

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.

Pranostika na akt. den

Úhory orej hluboko, budeš mít slámu vysoko.

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku online

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie