Menu
ZŠ Mutějovice
Základní školaMutějovice

Pro nemocné

2022

Od 23. 5. - 29. 5. 2022

Český jazyk 

 

Anglický jazyk

 

Matematika

V pondělí 23. 5. zadán dvoutýdenní T 18 - Souhrnné opakování

Termín odevzdání: 6. 6. 2022

Po Písemné dělení

PS 40/1

Út Písemné dělení

PS  41/1, 2, 4

St Písemné dělení

PS 42/1, 2 (jen první 3 příklady), 3

Čt Písemné dělení se zbytkem

PS 56/1

Výlet

Přírodověda

Po - Ochrana přírody - odpad a jeho třídění, chráněné druhy rostlin a živočichů

St - Mimořádné události v přírodě

______________________________________________________________________________

Od 16. 5. - 20. 5. 2022

Český jazyk 

 

Anglický jazyk

 

Matematika

V pondělí 16. 5. zadán T 17 - Obvod a obsah čtverce a obdélníku

Termín odevzdání: 23. 5. 2022

Po Obsah čtverce

PS 36/2 a 37/1, 2, 3

Út Obsah obdélníku, jednotky obsahu

PS  38/ 1, 2, 3, 4

St Obsah čtverce a obdélníku, převody jednotek obsahu

PS 39/1, 2, 6

Čt Obsah čtverce a obdélníku ve slovních úlohách

Práce s PL 1 - Obsah ve slovních úlohách

Pá Co už umím z geometrie?

Práce s PL 2 - Co už umím z geometrie

Přírodověda

Po - Znečištění přírody

St - Ochrana přírody - vyrábíme látkový sáček na potraviny

______________________________________________________________________________

Od 9. 5. - 13. 5. 2022

Český jazyk 

 

Anglický jazyk

 

Matematika

V pondělí 9. 5. zadán T 16 - Písemné násobení

Termín odevzdání: 16. 5. 2022

Po Písemné násobení trojciferným činitelem

PS 29/3

Út Písemné násobení jedno-, dvoj- a trojciferným činitelem

Práce s PL

St Výška 

PS 32/ celá strana

Čt Výška těles

PS 33 a 34 - vybraná tělesa, měříme v praxi

Pá Obsah čtverce

PS 36/2 a 37/1

Přírodověda

Po - Potok a řeka - opakování na test

St - Test: Potok a řeka

Voda kolem nás - pokusy

______________________________________________________________________________

Od 2. 5. - 6. 5. 2022

Český jazyk 

úterý: 19/1 - dokončit + procvičovat základní skladební dvojice https://wordwall.net/resource/12665244

Anglický jazyk

úterý: PS 53/4,6  - procvičit si: 

don´t a doesn´t https://wordwall.net/resource/11925313

            uč. 53/5

Matematika

V pondělí 2. 5. zadán T 15 - Písemné násobení jedno- a dvouciferným činitelem, osa úsečky

Termín odevzdání: 9. 5. 2022

Po Osa úsečky

PS 25/1, 3 a 26/2

Út Osa úsečky, konstrukce trojúhelníku a obdélníku

Práce s PL

St Písemné násobení dvojciferným činitelem

PS 27/1, 2

Čt Písemné násobení dvojciferným činitelem

PS 28/1 (první řádeka 28/2

Pá Písemné násobení trojciferným činitelem

PS 29/1

Přírodověda

Po - Ekosystém potok a řeka - vycházka

St - Ekosystém potok a řeka - živočichové

PS 32/3

______________________________________________________________________________

Od 25. 4. - 29. 4. 2022

Český jazyk 

Anglický jazyk

Matematika

V úterý 19. 4. zadán T 14 - Vztahy mezi čísly, písemné násobení

Termín odevzdání: 2. 5. 2022

Po Pořadí výpočtů

PS 21/1, 3

Út Poradí výpočtů, písemné násobení

PS 21/4 5

PS 22/1, 2

St Písemné násobení

PS 23/celá strana

Čt Písemné násobení

PS 24/1 (dva řádky), 2

Pá Písemné násobení

dokončení cvičení 24/1 a 27/1 (jeden řádek)

Přírodověda

Po - Ekosystém potok a řeka - úvod

St - TEST: Rybník

Ekosystém potok a řeka

PS 32/1

______________________________________________________________________________

Od 19. 4. - 22. 4. 2022

Český jazyk 

Anglický jazyk

Matematika

V úterý 19. 4. zadán T 13 - Pamětné násobení a dělení

Termín odevzdání: 25. 4. 2022

Po Velikonoční prázdniny

Út Pořadí výpočtů

PS 20/ celá strana

St Pořadí výpočtů

PS 21/1, 3, 4 a 5

Čt Opakování na písemnou práci

  • zápis velkých čísel, porovnávání, zaokrouhlování (desetitisíce, statisíce)
  • písemné sčítání a odčítání
  • pamětné počítání (+ ; - ; . ; : )
  • pořadí početních operací, počítání se závorkou
  • konstrukce obdélníku nebo čtverce a výpočet obvodu

Pá Písemná práce

Přírodověda

St - Ekosystém rybník - obratlovci

PS 31/3, 4, 5, 6

______________________________________________________________________________

Od 11. 4. - 13. 4. 2022

Český jazyk 

pondělí 

UČ 27/5,7 - ústně

PS 16/1; PS 25/4 (sloupeček)

úterý

UČ 27/9,10

PS 16/3a

Anglický jazyk

Matematika

V pondělí 11. 4. zadán T 12 - Bludiště, dorýsovačky

Termín odevzdání: 19. 4. 2022

Po  Dělení do milionu zpaměti

PS 18/ 1, 2, 3

Út Dělení do milionu zpaměti

PS 19/celá strana

St  Dělení do milionu zpaměti

Kahoot! mužeš si zahrát kliknutím ZDE, pin ke hře: 02294476

Online matematika - procvičuj ZDE

Přírodověda

Po - Ekosystém rybník     PS 31/1

Nezapomeň poslat nebo donést do školy referát na hospodářské zvíře nebo domácího mazlíčka,podle zadání.

St - Ekosystém rybník     PS 31/2

______________________________________________________________________________

Od 4. 4. - 8. 4. 2022

Český jazyk   

 PS: 14/1abcd; 14/2; 18/2a; 19/4 - pokud potřebujete řešení, napište mi prosím

PS: str.15 - celá

Anglický jazyk

- příprava na test: 2022_03_31 10_34 Office Lens.jpg (410.43 kB)

                                2022_04_05 7_30 Office Lens.jpg (271.07 kB)

                               2022_04_05 7_31 Office Lens.jpg (164.52 kB)

- PS - vše do strany 48

Matematika

V pondělí 28. 3. zadán T 11 - Jednotky hmotnosti, délky a času

Termín odevzdání: 11. 4. 2022

Po  Jednotky hmotnosti

PS 10/2, 3PS 11/1

Út Jednotky hmotnosti

PS 11/2, 3, 4, 5

St  Násobení do milionu zpaměti

PS 14/3, 4 a Ps 16/1

Čt  Násobení do milionu zpaměti

PS 16/217/1, 2

  Násobení do milionu zpaměti

Trénujeme online ZDE: onlinecvičení - vybrat si alespoň 3 cvičení na násobení různé obtížnosti 

Přírodověda

Po - Okolí lidských obydlí - volně žijící živočichové PS 29/11

St - Ekosystém rybník 

______________________________________________________________________________

Od 28. 3. - 1. 4. 2022

Český jazyk

Anglický jazyk

Matematika

V pondělí 28. 3. zadán T 10 - Písemné sčítání a odčítání do milionu

Termín odevzdání: 4. 4. 2022

Po  Práce s kalkulačkou

3. díl PS 9/1 c

PS 13/1 a 13/3 (první dva příklady)

Út  Písemné sčítání a odčítání do milionu

3. díl PS 6/ celá strana

St  Pořadí výpočtů

3. díl PS 7/1, 2 

Čt  Pořadí výpočtů

Práce s PL

  Jednotky hmotnosti

PS 10/ 1, 2, 3

Přírodověda

Po - Okolí lidských obydlí - hospodářská zvířata

St - Okolí lidských obydlí - domácí mazlíčci

 

______________________________________________________________________________

Od 21. - 25. 3. 2022

Český jazyk

Anglický jazyk

Matematika

V pondělí 21. 3. zadán T 9 - Římská čísla

Termín odevzdání: 28. 3. 2022

Po  Písemné sčítání do milionu

3. díl (k vyzvednutí ve škole) PS 3/2, 3 a PS 4/3

Út  Písemné odčítání do milionu - slovní úlohy

3. díl PS 4/1, 2 a šedý sloupeček a 5/2

St  Písemné sčítání a odčítání do milionu

trénujeme na ZDE

Čt  Opakování - římská čísla, násobilka

  Práce s kalkulačkou

3. díl PS 8/2 a 9/1 a, b

Přírodověda

Po - Okolí lidských obydlí -  rostliny a živočichové

PS 27/3, 4, 5

St - Okolí lidských obydlí - živočichové

PS 28/6

______________________________________________________________________________

Od 14. - 18. 3. 2022

Český jazyk

pondělí: uč. 19/4 + interaktivní cvičení: https://wordwall.net/resource/9935379

                                                                  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/zivotnost-nezivotnost/karticky.html

úterý: PS 10/1 + 4 - pouze i,y

            interaktivní cvičení: https://wordwall.net/resource/6508156

                                               https://wordwall.net/resource/13096109

středa: životnost x neživotnost: https://wordwall.net/resource/11611425

             PS 10/3

 

Anglický jazyk

úterý:

PS 42/1,2 + křížovka na slovíčka Unit 19 https://wordwall.net/resource/30092018

slovíčka Unit 19 trénovat na wocabee

čtvrtek:

hangman - unit 19 (page 40) https://wordwall.net/resource/30203197

                                  (page 41) https://wordwall.net/resource/30203345

PS 42-43

 

Matematika

V pondělí 14. 3. zadán T 8 - Jednotkový čtverec, počítání do milionu

Termín odevzdání: 21. 3. 2022

Po  Římské číslice

PS 62/ celá strana

Út  Římské číslice

PS 63/celá strana

St  Římské číslice - procvičování

Práce s PL

Čt  Písemné sčítání a odčítání do milionu

3. díl PS 3/1, 2, 3

  Matematický klokan

Přírodověda

Po - Okolí lidských obydlí - rostliny zahrad a sadů

PS 27/1, 2, 3

St - Okolí lidských obydlí - živočichové

Úkol na známku:

Namaluj svého domácího mazlíčka - napiš jméno, věk, co rád dělá, co rád baští

Od 7. - 11. 3. 2022

Český jazyk

PS 7/1,3

PS 8/1,2b

PS 9 - celá stranaPS 10/2

 

Anglický jazyk

PS str. 39, 40, 41 + naučit se odpovědi na otázky str. 38/2

Matematika

V pondělí 7. 3. zadán T 7 - Násobení a dělení čísel 10, 100 a 1 000 a zaokrouhlování čísel

Termín odevzdání: 14. 3. 2022

Po  Jednotkový čtverec

PS 56/ 1, 2 PS 57/ 1

Út  Jednotkový čtverec - zajímavé úlohy

Práce s PL - Minecraftová hádanka

St  Sčítání a odčítání zpaměti do milionu

PS 58/ celá strana  a PS 59/ 1

Čt  Sčítání a odčítání zpaměti do milionu

PS 59/ 3 a šedý sloupeček  a PS  60/1 , 2 pro rychlíky

  Sčítání a odčítání zpaměti do milionu

PS 60/3, 4, 5 a PS 61/1, 2

Přírodověda

Po - Parky a městská zeleň - rostliny

PS 25/1, 2

St - Test - pole

Parky a městská zeleň - živočichové

PS 25/3, 4

Od 28. 2. - 4. 3. 2022

Český jazyk

 

Anglický jazyk

 

Matematika

V pondělí 28. 2. zadán T 6 - Zaokrouhlování, obvod ve slovních úlohách

Termín odevzdání: 7. 3. 2022

Po  Zaokrouhlování

PS 48/ 3

PS 49/1, 2

Út  Masopust

St Slovní úlohy

PS 50/1, 3

PS 50/ šedý sloupeček

Čt  Slovní úlohy - zaokrouhlování

PS 51/1, 2 příp. PS 52/ šedý sloupeček

  Slovní úlohy

PS 52/ 2

PS 53/1 a 3

PS 54/ šedý sloupeček

Přírodověda

Po - Pole - bezobratlí živočichové

PS 24/5

St - Pole - obratlovci

PS 24/6, 8

Od 21. - 25. 2. 2022

Český jazyk

 

Anglický jazyk

 

Matematika

V pondělí 21. 2. zadán T 5 - Obvod trojúhelníku, čtverce a obdélníku a jejich konstrukce

Termín odevzdání: 28. 2. 2022

Po  Obvod - trojúhelník, čtverec, obdélník

PS 45/1

Práce s PL

Út  Obvod - slovní úlohy

PS 46/1

PS 45/4, 5

St Jednotky délky

PS 42/3, 4

Práce s PL

Čt  Obvod - měříme ve třídě a počítáme do sešitu

  Zaokrouhlování čísel

PS 48/1, 2

Přírodověda

Po - Pole - plodiny

PS 23/1, 3 

St -  Pole

Budeme psát test na téma Louka a pastvina (uč. 35 - 38)

Od 14. - 18. 2. 2022

Český jazyk

 

Anglický jazyk

 

Matematika

V pondělí 14. 2. zadán T 4 - Rýsování a výpočet obvodu čtverce a obdélníku

Termín odevzdání: 21. 2. 2022

Po  Obvod

PS 41/1, 6 

Út  Obvod trojúhelníku

PS 42/1, 2 a 4

St Obvod čtverce

PS 43/celá strana

Čt  Obvod čtverce a obdélníku

PS 44/1 (jen z každého sloupce 2 příklady)

práce s PL

  Obvod obdélníku

PS 45/2, 3

Přírodověda

Po - Louka a pastvina

PS 21 - opakování

St -  Pole

Budeme psát test na téma LES (uč. 24 - 33)

 --------------------------------------------------------------------------------------------- ----

Od 31. 1. - 3. 2. 2022

Český jazyk

31.1. - téma: podstatná jména

- hledejte podstatná jména: https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=61f67da8a9ef4

- uč. 4/1,2 - přečíst si ve 2.dílu učebnice

- procvičte si rod podstatných jmen: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/rod-podstatnych-jmen/cviceni1.htm

- procvičte si větné vzorce: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-vety/urcovani-vetnych-vzorcu/cviceni1.htm

 

1.2. - téma: vzory podstatných jmen rodu středního

- opakování - vyjmenovaná slova 2022_01_31 13_39 Office Lens.jpg (661.52 kB)

                         řešení: 2022_01_31 14_26 Office Lens.jpg (726.61 kB)

- uč. (2.díl) 7/1,3 - přečíst si text a naučit se vyjmenovat vzory rodu středního

- přiřaďte podstatná jména ke správnému vzoru: https://wordwall.net/resource/5651043

- PS (2.díl) 1/1,2 - řešení: 2022_01_31 14_20 Office Lens.jpg (605.93 kB)

- online domácí úkol: procvičte si pády: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/karticky-urcovani-padu-podstatnych-jmen/karticky.html

 

2.2. - vzory podstatných jmen rodu středního

- uč. 7/4 - ústně

- PS 1/3

- procvičte si určování vzorů zde: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/vzory/cviceni1.html

 

3.2. - vzory rodu středního

- uč. str. 8/1 - ústně + ve cvičení 2 si přečíst, jak se kloňuje vzor: město a moře

- PS str. 2/1 - vyskloňujte slovo: KOLO a POLE

- procvičte si vzory rodu středního zde: https://wordwall.net/resource/27960561

                                                                    https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/vzory/cviceni1.html

- hledejte podstatná jména v rodě středním: https://wordwall.net/resource/12324803

 

Anglický jazyk

1.2. 

- procvičte si časování slovesa to be: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/slovesa/to-be-trenazer/exercises.html

- uč.. 32/1,2 + PS 32/2,3,4

- PS - řešení: 2022_01_31 14_40 Office Lens.jpg (473.96 kB)

- za domácí úkol procvičujte slovíčka na wocabee

 

3.2.

- zahrajte si pexeso: https://wordwall.net/resource/5534809

- procvičte si otázku: Can you....? (UMíš...?) https://wordwall.net/resource/3157458

- uč. str. 33 + PS str. 33 - řešení:

 

Matematika

Zadání: 3. týdenní úkol (naleznete v Teams - 4. třída - Kanál: Matematika)

        Termín odevzdání: 14. 2. 2022

Po Násobení a dělení čísel čísly 10, 100 a 1 000

Můžeš trénovat zde: Online cvičení

Út Násobení a dělení čísel čísly 10, 100 a 1 000

St Opakování - počítání do 1 000

Práce s PL (naleznete v Teams - 4. třída - Kanál: Matematika)

Čt  Počítáme na PC

Zaokrouhlování a písemné sčítání, k procvičení zde: Školákov

Přírodověda 2.2.

- PS 19/1,2

- PS 20/5,6 

- PS 21/1,3,5

 

Od 24. 1. - 28. 1. 2022

Český jazyk 

  • 24.1. + 25.1. (pondělí, úterý)

- pracovní listy 2022_01_21 12_22 Office Lens.jpg (548.22 kB)

                                             čj4 - pracovní list vzorec souvětí.docx (533.53 kB)

- zde si můžete zkontrolovat pracovní listy: 2022_01_24 12_59 Office Lens.jpg (802.7 kB)

                                                                          2022_01_24 13_00 Office Lens (1).jpg (654.31 kB)

  -    PS 8/1       

  •   26.1. + 27.1. (středa, čtvrtek)

- opište na papír - uč. 43/8ab

- PS 21/2 - pouze doplňte: i, í, y, ý   

 - procvičujte pády: https://wordwall.net/resource/12069470

                        číslo a rod: https://wordwall.net/resource/16673327

 - procvičování - pády: https://wordwall.net/resource/12323683     

                                       https://wordwall.net/resource/8052426

                                       https://wordwall.net/resource/11816739

                                       https://wordwall.net/resource/10322941

                           - rod: https://wordwall.net/resource/15612227

                                      https://wordwall.net/resource/9880815

  • 28.1. (pátek)

- PS 16/2c

- PS 18/2b

- pracovní list: 2022_01_27 13_54 Office Lens.jpg (543.38 kB)

- řešení: 2022_01_27 14_02 Office Lens.jpg (644.61 kB)

- pracovní list: 2022_01_27 14_31 Office Lens.jpg (462.13 kB)

- řešení: 2022_01_28 8_43 Office Lens.jpg (557.5 kB)

Anglický jazyk

25.1. (úterý)

- procvičujte slovíčka na wocabee a můžete procvičovat AJ pomocí aktivit ve wordwallu (viz složka Angličtina)

27.1. (čtvrtek)

- PS 30/2, 3

- PS 31/4

- řešení PS - str. 30 - 31: 2022_01_27 18_24 Office Lens.jpg (1.04 MB)

- uč. 32 - nová slovíčka + PS 32/1 - procvičte si slovíčka zde: https://wordwall.net/resource/28016623

28.1. (pátek)

- podívejte se na díl: Peppa Pig/Swimming Lesson https://www.youtube.com/watch?v=yrUvRe87hFk  (vůbec nevadí, když tomu moc nerozumíte)

- procvičte si sloveso can (něco umíme nebo můžeme): https://wordwall.net/resource/14743866

                  https://wordwall.net/resource/16308780

- procvičte si slovíčka na wocabee (můžete procvičovat všechna slovíčka najednou)

Matematika

Zadání: 2. týdenní úkol (naleznete v Teams - 4. třída - Kanál: Matematika)

        Termín odevzdání: 31. 1. 2022 - třídní učitelce

Po Porovnávání čísel

 PS 36/ celá strana

Út Porovnávání čísel

PS 37/ celá strana

St  Porovnávání čísel

PS 38/ 1, 2, 4 a 39/1

Čt  Porovnávání čísel

PS 39/ 2, 3, 4, 5

            PS 40/3

Pá  Porovnávání čísel

práce s PL: Procvičování – čísla do 10 000 

(soubor nahrán na Teams - 4. Třída - Kanál: Matematika)

Přírodověda

Pustit si video: Mrňouskové – An Acorn Season

Pustit si zvuky bezobratlých - kobylka, saranče a další

Práce v PS: 19/3, 4

https://wordwall.net/resource/7186501 

______________________________________________________________________________

Od 17. 1. - 21. 1. 2022

Český jazyk

17.1. - téma: podmět nevyjádřený a několikanásobný

- uč. 43/5 + PS: 25/2,3 - určete jen základní skladební dvojice

- věta jednoduchá a souvětí: https://wordwall.net/resource/13149447

 

18.1. - téma: rozvíjení podmětu a přísudku

- najdi podmět/přísudek https://wordwall.net/resource/16720605

- PS 25/4

- opakování: vzorce souvětí https://wordwall.net/resource/16558991

- PS 26/3

19.1.

pracovní list 2022_01_19 8_37 Office Lens.jpg (943.06 kB)

20.1.

- PS 26/1 - vyznačte jen podmět a přísudek

        26/2bd

        26/4

- vyjmenovaná slova: https://wordwall.net/resource/27700032  

- pracovní list 2022_01_20 12_27 Office Lens.jpg (521.67 kB)

21.1.

- pracovní list 2022_01_20 11_40 Office Lens.jpg (803.31 kB)

 

Anglický jazyk

téma: Unit 13

18.1.

- uč. 28 - přečíst si slovíčka - napsat v PS 28/1,3 + 29/5,6 (pokud si nebudete vědět rady, dejte vědět, pošlu vám řešení..)

20.1.

- slovíčka Unit 13 - wocabee

- křížovka: https://wordwall.net/resource/27704573

- w. 28/2 + 29/4

- w. 30/1 + 31/6 (pokud si nevíte rady, napište mi....)

21.1.

opakování: 2022_01_20 12_21 Office Lens 1.jpg (522.52 kB)

                   2022_01_20 12_21 Office Lens.jpg (1.25 MB)

Matematika

Po  Rozvinutý zápis čísla

PS 31/ 1, 2 a šedý sloupeček

Út Rozvinutý zápis čísla

PS 32/ 1, 2

PS 33/ 1, 2

St  Konstrukce obdélníku

PS 33/ 3

PS 16/1, 2

Čt  Pravoúhlý trojúhelník

PS 34/ 1, 2, 3, 4, 6

Pá Pravoúhlý trojúhelník

PS 35/1 - do školního sešitu

PS 35/3

Přírodověda

Po - Člověk a les

PS 17/13

St - Pole

______________________________________________________________________________

Od 10. 1. - 14. 1. 2022

Český jazyk

 

Anglický jazyk

 

Matematika

Po  Procvičování - počítání s čísly nad 1 000

Početní prozcvička PS 24/3

PS 25/4

PS 27/1

Út  Opakování na písemnou práci

zaokrouhlování, převody jednotek (délka, čas), konstrukce trojúhelníku, souřadnice bodů

St  Pololetní písemná práce

Čt  Rozvinutý zápis čísla

PS 28/1, 2

PS 29/1 a šedý sloupeček str. 29

Pá Rozvinutý zápis čísla

PS 29/1 a šedý sloupeček str. 29

PS 30/1, 2

PS 31/1, 2

Přírodověda

Po - Les - živočichové

PS 16/9, 10

St -  Les - živočichové

PS 16/9, 10

______________________________________________________________________________

Od 13. 12. - 20. 12. 

Český jazyk

PS str.21

Anglický jazyk

PS str. 24 -25

Matematika

Po Písemné odčítání do 1000

PS 9/1, 2

Út Písemné odčítání - složitější úlohy

PS 10/2, 3

PS 11/1 pro rychlíky 11/3

St Geometrie - konstrukce rovnoběžek

PS 12/1,2

PS 13/1

Čt Geometrie - konstrukce rovnoběžek 

PS 13/3

Pá Geometrie - konstrukce kolmic

PS 14/2, 3

PS 15/1, 2, 3, 4

Po 20. 12. Geometrie - Konstrukce obdélníku

PS 16/1, 2

Přírodověda

Po - Zimní vycházka 

St -  Les: Houby

PS 14/1, 2

Od 6. 12. - 10. 12. 

Český jazyk

PS str.20

Anglický jazyk

PS str. 22-23

Matematika

Po Opakování a procvičování počítání do 1000

PS 58/3, 4

PS 60/2, 3, 4

Út Písemné sčítání do 1 000 - PS 2. díl

PS 3/1, 2

PS 4/1

St Písemné sčítání do 1 000 - PS 2. díl

PS 4/3

PS 5/3, 4

Čt Písemné sčítání do 1 000 - PS 2. díl

PS 6/1, 2, 3

Pá Písemné odčítání do 1 000 - PS 2. díl

PS 7/1

PS 8/3, 4

Přírodověda

Ekosystém LES - PS 14/1,2

Od 29. 11. - 3. 12. 

Český jazyk

PS str. 19

Anglický jazyk

PS str. 20 -21

Matematika

Po Počítání do tisíce zpaměti

PS 52/1, barvení obrázku na PL

Út Orientace v rovině

PS 54/1 a

PS 55/1, 2

St Souřadnice

PS celá strana 57

Čt Souřadnice

bitva lodí

Mikulášská matematika (Dárky od Mikuláše, andělíček Béďa)

Od 22. - 26. 11. 

Český jazyk

pondělí - PS 18/1,4 + pracovní list (dýně, řepy) + opakování vyjm. slov po M

úterý - PS 18/3 + dokončení pracovního listu

středa - PS 18/2a + interaktivní cvičení ve složce Český jazyk

Anglický jazyk

úterý - PS 17/3,4

čtvrtek - PS 17/5 + 19/5,6

pátek - PS 20 + procvičovat na wocabee nová slovíčka

Matematika

Po Dělení do tisíce zpaměti

PS 41/1 

Út Dělení do tisíce zpaměti

PS 43/1, 2  a 44/ šedý sloupeček

St Dělení do tisíce zpaměti

PS 44/ 1, 2, 3

Čt Jednotky času

PS 47/ celá strana

Pá Jednotky času

PS 48/2 a 49/1

Zahraj si Kahoot! (možnost hrát do ne 28. 11. do 20 hodin) 

zde: klikni na mě zadej tento Herní PIN: 09723563

Od 15. - 19. 11. 

Český jazyk

pondělí

- procvičování vyjmenovaných slov po B - interaktivní cvičení

- úvod do vyjmenovaných slov po L - naučit se nazpaměť

- pracovní list - vyjmenovaná slova po L (kukuřice)

úterý

- vyjmenovaná slova po L - interaktivní cvičení

- dokončit PL (kukuřice)

čtvrtek a pátek - str. 17/1,2,3a,4

Anglický jazyk

- dodělat vše z PS ze stran 14-16

Matematika

Po Počítání se závorkami

PS 35/2, 3, 4, 5 

Út Počítání se závorkami

PS 36/2, 4 (domácí práce) + práce s PL Počítání se závorkami (482.29 kB)

St - státní svátek

Čt - plavání

Pá Násobení do tisíce zpaměti

PS 38/2, 3

PS 39/1

Přírodověda

Obratlovci PS 11/6, 7

Od 8. - 12. 11. 

český jazyk - pondělí - interaktivní cvičení bě/bje v oddělení Český jazyk

                                     - opakování - vyjmenovaná slova po B + pracovní list

                       - úterý - interaktivní cvičení na vyjmenovaná slova po B v oddělení Český jazyk

                                    - dokončení pracovního listu (zajíc)

                       - středa - PS str. 16/1,3

                       - čtvrtek - PS str. 16/2

anglický jazyk

úterý

- nová slovíčka Unit6 - procvičovat ve wocabee + interaktivní cvičení v oddělení Angličtina

- pracovní list - křížovka na slovíčka Unit6

          - PS str. 14/1

matematika

Po  Dělení se zbytkem

PS 32/1 a 2 a 33/1

PS 29/šedý sloupeček

Út Tělesa - čtyřboký jehlan

PS 24/1, 2

PS 29/1

St Tělesa - kvádr, krychle    

PS 32/3 a 37/2, 3

online cvičení: https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-kostky-plany-1-uroven/7095

PS 33/šedý sloupeček

přírodověda

Stavba těla živočichů

PS 10/3

PS 11/4, 5

______________________________________________________________________________

Od 1. - 5. 11. 

český jazyk

PS str. 15

anglický jazyk

PS str. 13

matematika

Po

PS 23/2

PS 25/2 případně 25/3 (samostatně)

Út 

PS 30/2

PS 31/2 a 3

St          

PS 31/4

PS 32/1

PS 28/1

přírodověda

Plody semenných rostlin

- podívat se na video: https://www.youtube.com/watch?v=Molg9Qhr6LQ 

(ČTedu – plod)

- PS 8/4

- PS 9/5, 6

Společné znaky živočichů   

- podívat se na video: https://www.youtube.com/watch?v=RKSwVdN4VYo

- podívat se na shrnující krátké video https://www.youtube.com/watch?v=q5ET9PTfBDc

- PS 10/1

Od 25. - 26. 10. 

český jazyk

- dokončení pracovního listu - slovní druhy

- procvičení slovních druhů - interaktivní cvičení na stránkách třídy

anglický jazyk

- Halloween

matematika

26. 10. Násobení mimo obor malé násobilky - práce s pracovním listem

(k vyzvednutí ve škole nebo můžu poslat po spolužákovi)

přírodověda

26 . 10. Stavba těla semenných rostlin - PS 8/3


Od 18. - 21. 10. 

český jazyk

PS 12/4,4 + 13/1,3,5

anglický jazyk

PS 12 + naučit se slovíčka z lekce 1 -5 - procvičovat na wocabee

matematika

17. 10. Násobení momo obor malé násobilky

PS 18/1, 3 a 19/1 a 2

Domácí práce PS 19/3

18. 10. Dělení čísla dvojciferného číslem jednociferným

PS 20 celá strana

19. 10. Dělení čísla dvojciferného číslem jednociferným

PS 21 celá strana

21. 10. Tucet

PS 23/1 a cvičení 2 za domácí práci

Od 11. - 15. 10. 

český jazyk

 

anglický jazyk

 

matematika

11. 10. - Konstukce trojúhelníku, domácí práce PL str. 9/5 a 9/7

12. 10. - Násobení jednociferného a dvouciferného čísla (s 1 desítkou)

PS 14/1 a 16/1

13. 10. - Násobení mimo obor malé násobilky

 PS 17/1

15. 10. - Násobení mimo obor malé násobilky

PS 18/1

Od 4. - 8. 10. 

český jazyk

 

anglický jazyk

 

matematika

4. 10. - Násobení jednociferného a dvouciferného čísla PS 12/1, 2, 4

5. 10. - Násobení jednociferného a dvouciferného čísla PS strana 13/ celé

6. 10. - Rýsování trojúhelníku Rýsování trojúhleníku (129.51 kB)

8. 10. - Rýsování trojúhelníku, trojúhelníková nerovnost

Postup konstrukce - video

 

Od 27. - 1. 10. 

český jazyk

 

anglický jazyk

 

matematika

27. 9. - počítání slovních úloh, domácí práce 7/3 první dva sloupečky

29. 9. - shodnost úseček, průsečík - PS 9/celá strana, 10/1a

- domácí práce 7/ šedý sloupeček

1. 10. - dělení se zbytkem, PL: Dělení se zbytkem (259.24 kB)

 

Od 20. - 24. 9. 

český jazyk

PS - str. 3/2,4,6 + 4/3,4

anglický jazyk

PS - str. 6/3,4 + 7/6,7

matematika

PS - str. 6/sloupeček

    - str. 7/1, pracovní list: Násobení a dělení (425.67 kB)

                                      Jednotky délky (164.43 kB)

 

Od 13. - 17.9.

český jazyk

- pracovní list - spoj protiklady: 2021_09_13 9_35 Office Lens.docx (1.27 MB)

- PS 3/1,3,5 

 

anglický jazyk

-PS 6/1,2 + 7/5

Od 3. - 10. 9.

český jazyk - PS - str. 1 - celá

                            str. 2 - celá

 

anglický jazyk PS -str. 4 - celá

                          str. 5 - celá

 

matematika - PS - str. 4, 5 - celá

  PS - 6/2

  pracovní list - cv. 1, 2 a 3, ke stažení zde: Násobení a dělení 1 (296.65 kB)

 

 

 

Stránky tříd

Svátek

Svátek má Viola

Aktuální počasí

dnes, středa 25. 5. 2022
déšť 19 °C 10 °C
čtvrtek 26. 5. oblačno 18/8 °C
pátek 27. 5. slabý déšť 17/9 °C
sobota 28. 5. oblačno 15/6 °C

Aktuální teplota

25.5.2022 05:46

Aktuální teplota:

13,1 °C

Vlhkost:

89,4 %

Rosný bod:

11,3 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 45
TÝDEN: 619
CELKEM: 934618

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.

Pranostika na akt. den

Jaký den 25. máje jakožto na den Urbana povětří jest, takový podzimek následovati má.

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku online

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Lyžařský kurz 2016